Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2015, 38228Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan Herkenrade ong. te Sint Geertruid
Logo Eijsden-Margraten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten maken, ter voldoening in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat vanaf donderdag 5 november 2015 tot en met woensdag 16 december 2015 het ontwerpbestemmingsplan Herkenrade ong. te Sint Geertruid voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het ontwikkelen van één woning gelegen op de locatie Herkenrade ong. te Sint Geertruid. Het plangebied is gelegen in het bebouwingslint Herkenrade tussen de huisnummers 9 en 11. Dit plan voorziet in het opnemen van een bouwvlak voor het realiseren één grondgebonden woning op de bestemming ‘Wonen’.
Voor inzage in het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen om de website www.eijsden-margaten.nl en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/planidn=NL.IMRO.1903.BPBUI1027-ON01
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. Indien u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met de heer J.H.E. Rutten, tel. 043 458 8488.
Eijsden – Margraten, 4 november 2015