Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2015, 33935Overig
Bekendmaking voorbereidingsbesluit het Schiereiland, gemeente Vlaardingen
Logo Vlaardingen
Het college van burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 17 september 2015 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid van het plangebied het Schiereiland. Dit gebied wordt begrensd door de KW-haven ZZ/Waterleidingstraat, Buitenhaven, machinebedrijf Kreber en de Nieuwe Maas:
 
Dit voorbereidingsbesluit beoogt ongewenste ontwikkelingen in dit gebied te voorkomen. Het is verboden, behoudens ontheffing, het gebruik van aangewezen gronden en daarop aanwezige bouwwerken te wijzigen of te slopen.
 
Dit houdt in dat aanvragen omgevingsvergunning voor bouwen en slopen voor dit gebied moeten worden aangehouden. Alleen als een aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan kunnen burgemeester en wethouders toch een omgevingsvergunning voor bouwen verlenen op grond van artikel 3.3. van de Wabo.
 
Dit voorbereidingsbesluit, met bijbehorende situatietekening, liggen vanaf  8 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Stadskantoor aan het Westnieuwland 6 Het Stadskantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.
 
Het besluit treedt op 8 oktober 2015 inwerking.
 
Bij wet is bepaald dat tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en/of beroep kan worden ingesteld.
 
Vlaardingen, 7 oktober 2015
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen