Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloStaatscourant 2015, 33568Ruimtelijke plannen
Bekendmaking vastgestelde beheersverordening Venlo Noord
Logo Venlo
Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maken bekend dat in de vergadering van 30 september 2015 de gemeenteraad de beheersverordening “Venlo Noord” heeft vastgesteld.
Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan en is consoliderend van aard. De bestaande planologische situatie wordt hierin vastgelegd.
Bij de totstandkoming van de beheersverordening geldt geen voorbereidingsprocedure, zoals dat bij een bestemmingsplan wel het geval is. Dit komt omdat de beheersverordening zich volledig richt op het vastleggen van de bestaande situatie. Er is geen sprake van nieuw beleid.
De beheersverordening treedt de dag na publicatie in werking en is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl planidentificatienummer NL.IMRO.0983.BV201502VENLONOORD-VA01. Tevens is de beheersverordening in te zien in de Stadswinkel Venlo.
Tegen algemeen verbindende voorschriften kan geen bezwaar of beroep ingediend worden.
 
Venlo, 7 oktober 2015