Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenkumStaatscourant 2015, 31495Ruimtelijke plannen
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplannen ‘Bennekomseweg – Telefoonweg 1, 2015’, ‘3b/4 noord 2015’, ‘3b/4 oost 2015’
Logo Renkum
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat de volgende bestemmingsplannen worden voorbereid:
  • 1-
    Bennekomseweg117 – Telefoonweg 1, 2015’. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van één grondgebonden woning mogelijk op het perceel aan de Bennekomseweg 117, aan de Telefoonweg 1 te Renkum.. Het betreft de bouw van een woning ten noorden van de woningen aan de Bennekomseweg 115 en 117 en ten zuiden van het trafohuisje naast de woning aan de Telefoonweg 3 te Renkum. Ter plaatse van de nieuw te bouwen woning geldt nu al een woonbestemming maar dan zonder een bouwvlak (bouwrecht voor een woning). Omdat de nieuwe woning gerealiseerd wordt op het perceel van de bestaande woning aan de Bennekomseweg 117 heeft het betremmingsplan ook betrekking op die bestaande woning. Voor deze bestaande woning verandert er echter weinig. Het bestemmingsplan heeft ook betrekking op de woning en perceel aan de Bennekomseweg 115 omdat deze samen met Bennekomseweg 117 een twee-onder-één-kap-woning betreft. Voor deze bestaande woning verandert er echter niets. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen bekend als Renkum, sectie B, nummers 2388 en 2387;
  • 2-
    3b/4 noord 2015’. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 8 grondgebonden woningen met verkeersontsluiting mogelijk in het gebied 3b/4 te Renkum. Het perceel is gelegen naast en ten zuiden van de woningen aan de Bram Streeflandweg 58 en 58a, ten oosten van de woning aan de Bram Streeflandweg 56 en ten noorden van de hovenier aan de Bram Streeflandweg 42. Ter plaatse geldt nu een ‘uit te werken woonbestemming’ voor 8 woningen. Het nieuwe bestemmingsplan betreft een uitwerkingsplan voor de uitwerking van de genoemde bestemming. In deze situatie is het college van burgemeester en wethouders bevoegde het bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft betrekking het kadastrale perceel bekend als Renkum, sectie B, nummer 962.
  • 3-
    3b/4 oost 2015. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 6 grondgebonden woningen met verkeersontsluiting mogelijk in het gebied 3b/4 te Renkum, gelegen achter de woning aan de Bram Streeflandweg 36 en ten zuiden van de hovenier aan de Bram Streeflandweg 42. Ter plaatse geldt nu een ‘uit te werken woonbestemming’ voor 6 woningen. Het nieuwe bestemmingsplan betreft een uitwerkingsplan voor de uitwerking van de genoemde bestemming. In deze situatie is het college van burgemeester en wethouders bevoegde het bestemmingsplan vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft betrekking het kadastrale perceel bekend als Renkum, sectie B, nummer 3902.
Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage en kunt u ook geen zienswijze indienen ten aanzien van het voornemen de bestemmingsplannen te gaan wijzigen. Zodra de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage zijn gelegd kunt u stukken inzien. De planning is dat het bestemmingsplan ‘Bennekomseweg 117- Telefoonweg 1, 2015’ binnen twee weken, dus vanaf 7 oktober 2015, gedurende zes weken in ontwerp ter inzage wordt gelegd. Dit houdt in dat over twee weken een publicatie volgt waar de terinzagelegging van dat plan wordt vermeld. De verwachting is dat de bestemmingsplannen ‘3b/4 noord 2015’ en ‘3b/4 oost 2015’ binnen twee maanden, en op z’n vroegst eind oktober, gedurende zes weken in ontwerp ter inzage worden gelegd.