Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Beroepsorganisatie van AccountantsStaatscourant 2015, 31342Benoemingen en ontslagen

Benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Voor een periode van vier jaar te benoemen als lid van de Commissie voor de bezwaarschriften:

  • mevrouw mr. E. unger, voorzitter;

  • de heer E. de Kemp AA, extern lid, ledengroep openbaar accountant;

  • mevrouw mr. M.N. Stulemeijer, intern lid

Amsterdam, 11 september 2015

Voorzitter van het bestuur van de NBA, P.J.A.M. Jongstra RA