Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2015, 2818Verkeersbesluiten
Vrachtwagen parkeerverbod Parkeerterrein De Branten
Logo Cranendonck
18135
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck
Overwegingen ten aanzien van het besluit
• dat vrachtwagens wel mogen laden en lossen
• dat in de gemeente Cranendonck er een parkeerverbod is voor grote voertuigen
• dat in het geval van De Branten het uiterlijk aanzien van de gemeente geschaad wordt
• dat de in dit besluit genoemde weggedeelten in eigendom en/of beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Cranendonck
 
BESLUIT
• Het parkeerterrein sportpark De Branten aan te wijzen als niet parkeerbaar gebied voor grote voertuigen
• Tot het instellen van een vrachtwagenverbod ,uitgezonderd laden en lossen, op het parkeerterrein nabij het sportpark De Branten
Budel 23-1-2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck

Namens deze,

Eddy Dupree

Technisch vakspecialist verkeer

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Bent u het niet eens met de verandering die wij besluiten? Dan kunt u uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking.
Dit doet u door mij een brief te sturen. Vermeld in deze brief het nummer van het verkeersbesluit en een beschrijving van uw bezwaar.
 
Een beroepschrift indienen
U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd.
U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:
• uw naam en het adres
• de datum waarop u het beroepschrift verstuurt
• een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht
• waarom u het beroepschrift indient.
Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.
Let op Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit.
Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep?
Vraag dan een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter.