Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Groningen (Gr)Staatscourant 2015, 26964Overig
BEKENDMAKING DEFINITIEF BESLUIT VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING
Logo Groningen (Gr)
Populierenlaan 1, 9741 HA Groningen
Het uitbreiden van het gebouw met 24 woningen op de 10e verdieping (14-08-2015, 201471584)
Deze omgevingsvergunning ligt ter inzage bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Harm Buiterplein 1, telefoon 14 050. Geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 tot 17.00 uur alleen op afspraak.

Indien u het niet eens bent met deze omgevingsvergunning kunt u daartegen beroep instellen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Dat kan tot 6 weken na datum van verlening.

Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hiervoor betaalt u in de regel € 160,- aan griffierecht. Dit bedrag kunt u terugkrijgen als u door de rechter in het gelijk gesteld wordt.

Groningen, 26 augustus 2015