Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasStaatscourant 2015, 25971Overig
Wijzigingsplan ex. artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening, Steeg 38, Sevenum
Logo Horst aan de Maas
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas zijn voornemens om een wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen wijzigen, teneinde woningsplitsing in twee woningen toe te kunnen staan bij de bestemming “Wonen”, op het adres Steeg 38 te Sevenum, kadastraal bekend als gemeente Sevenum, sectie R, nr 253.
 
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerp wijzigingsplan met de bijbehorende stukken met ingang van 21 augustus 2015 tijdens kantooruren, gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
 
Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten aanzien van het ontwerp wijzigingsplan mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
 
Het ontwerp wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 21 augustus 2015 te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
 
 
Horst,  20 augustus 2015.
 
 
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,
 
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester
Drs J. van der Noordt MMO, secretaris