Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2015, 25545Benoemingen en ontslagen

F. Koşer-Kaya benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De voorzitter van de Kiesraad, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, maakt bekend dat mevrouw F. Koşer-Kaya, wonende te 's-Gravenhage, bij besluit van 10 augustus 2015 benoemd is tot lid van de Tweede Kamer. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 1 augustus 2015 van de heer A.G. Schouw, wonende te Dordrecht.

’s-Gravenhage, 10 augustus 2015

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad