Bekendmaking ontwerp uitwerkingsplan De Veilingmeester 2015
Logo Kapelle
Burgemeester en wethouders van Kapelle maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 30 juli 2015 gedurende zes weken een ontwerp van het uitwerkingsplan De Veilingmeester 2015 (Kapelle-Biezelinge 2e uitwerking) voor een ieder ter inzage ligt.
 
Plangebied
Het plangebied betreft de kadastrale percelen gemeente Kapelle, sectie B nummers 2529 t/m 2535 (onbebouwd gedeelte aan de van der Biltlaan) en sectie B, nummers 2499 en 2500(onbebouwd gedeelte tussen Oude veiling en De Veilingmeester).
 
Hoofdlijnen van het plan
De Isaac Beeckman Academie en Fase 1 van de woningen zijn gerealiseerd. Door de veranderende woningmarkt is het gewenst om voor een gedeelte van de gronden in Fase 2 meer flexibiliteit te creëren. Naast de al toegestane vrijstaande en/of twee-onder-een-kap woningen worden nu ook aaneengebouwde woningen toegestaan. Voor de beoogde vrijstaande woningen aan de van der Biltlaan is een optimalisatie in het ruimtegebruik gewenst. De optimalisatie vindt plaats door de afstandsmaat van het hoofdgebouw tot de perceelgrens aan te passen. In het huidige bestemmingsplan is een afstandsmaat van 3 meter opgenomen. Door de woningen 2,9 meter uit de zijdelingse perceelgrens te bouwen, kan één extra woning worden gerealiseerd.
 
Het plan inzien
U kunt het ontwerp uitwerkingsplan inzien bij het Servicecentrum Kapelle op het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Deze stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via www.kapelle.nl > Inwoner > Bouwen en Wonen > Bestemmingsplannen. Een volledig digitale versie van het ontwerp uitwerkingsplan, met code NL.IMRO.0678.kapbiezUW002-0001 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Reageren
Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.kapelle.nl > Mijn Kapelle > Formulieren. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113.
 
Kapelle, 29 juli 2015 Burgemeester en wethouders van Kapelle
Naar boven