Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2015, 20637Overig

Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 10 juli 2015, 2786435929, is de vreemdeling Viktor Zelenkin, geboren op 9 oktober 1977, nationaliteit: Burger van de Oekraïne, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van twee jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 10 juli 2015, 2786434109, is de vreemdeling Olga Andropova, geboren op 20 november 1979, nationaliteit: Burger van de Oekraïne, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van twee jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 9 juli 2015, onder nummer 1700103570, is de vreemdeling Ismet Akkanoğlu, geboren op 2 mei 1979, nationaliteit: Turkse, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, jo. artikel 62, tweede lid, onder c, Vw een inreisverbod opgelegd. Het inreisverbod wordt uitgevaardigd met toepassing van artikel 66a, zevende lid, Vw. Het inreisverbod wordt opgelegd voor de duur van tien, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 13 juli 2015, onder nummer 274.158.9170, is de vreemdeling Monan Eraste Tou, geboren op 6 december 1982, nationaliteit: Ivoriaanse, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van twee jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.