Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2015, 19435Ruimtelijke plannen
Ontwerpwijzigingsplan “Keizersdijk 21-23, Raamsdonksveer”
Logo Geertruidenberg
Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van 10 juli 2015 het ontwerpwijzigingsplan “Keizersdijk 21-23, Raamsdonksveer” ter inzage ligt (art. 3.6 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).
 
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de realisatie van detailhandelsruimte en drie appartementen. Een deel van deze ontwikkeling vindt plaats aan de straatzijde van de Keizersdijk. Hier wordt op de begane grond winkelruimte gerealiseerd met daarboven drie appartementen. Aan de achterzijde van het pand aan de Keizersdijk voorziet het plan in detailhandel over twee bouwlagen, gericht op de straatzijde van het Gangboord. Samen vormen de twee delen van de ontwikkeling één locatie voor detailhandel.
 
Ligging plangebied
Het plangebied wordt begrensd door de Keizersdijk in het noordoosten. Ten zuidwesten wordt het plangebied ontsloten door het Gangboord.
 
Communicatie
U kunt het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van vrijdag 10 juli 2015 tot en met donderdag 20 augustus 2015 inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Ook kunt u het ontwerpwijzigingsplan inzien op www.geertruidenberg.nl -> inwoner -> actueel -> bekendmakingen.
 
Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan:
het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer
 
Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Wilma Lemoine, telefoonnummer 0162-579595.