Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2015, 19434Ruimtelijke plannen
Ontwerpwijzigingsplan “Hoofdstraat 8-10, Raamsdonksveer”
Logo Geertruidenberg
Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van 10 juli 2015 het ontwerpwijzigingsplan “Hoofdstraat 8-10, Raamsdonksveer” ter inzage ligt (art. 3.6 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).
 
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de realisatie van detailhandelsruimte in twee lagen, de begane grond en een verdieping. Tevens wordt in het wijzigingsplan de mogelijkheid opengehouden om in plaats van detailhandel, maximaal drie woningen op de verdieping te realiseren.
 
Ligging plangebied
Het plangebied wordt begrensd door de Hoofdstraat in het noordwesten. In het zuidoosten van het plangebied is het Schoolpad gelegen. Ten noordoosten is Totaalcafé de Praktijck gevestigd en ten zuidwesten aan het Heereplein Grand Café het Heerehuys.
 
Communicatie
U kunt het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van vrijdag 10 juli 2015 tot en met donderdag 20 augustus 2015 inzien in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Ook kunt u het ontwerpwijzigingsplan inzien op www.geertruidenberg.nl -> inwoner -> actueel -> bekendmakingen.
 
Tijdens bovengenoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan:
het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer
 
Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Wilma Lemoine, telefoonnummer 0162-579595.