Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2015, 19227Overig
Ontwerpbesluit wijziging bebouwde komgrenzen voor toepassing Boswet, Stichtse Vecht
Logo Stichtse Vecht
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat het ontwerpbesluit tot wijziging van de bebouwde komgrenzen voor toepassing van de Boswet vanaf vrijdag 10 juli tot en met donderdag 6 augustus 2015 ter inzage ligt.
Inhoud
De wijzigingen zijn nodig omdat de huidige komgrenzen inzake de Boswet nog door de voormalige gemeenten zijn vastgesteld en onder andere niet meer actueel zijn vanwege kleine dorpsuitbreidingen bij diverse kernen.
Inzien
Het ontwerpbesluit kunt u vanaf vrijdag 10 juli tot en met donderdag 6 augustus 2015 zonder afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). U kunt het ontwerpbesluit ook digitaal opvragen via de heer E. Broeke (14 0346 of info@stichtsevecht.nl).
Reageren
Ingaande de dag na het ter inzage leggen op vrijdag 10 juli 2015 kan een ieder gedurende 30 dagen schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze indienen. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze kun u contact opnemen met de heer E. Broeke (14 0346).