Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2015, 18324Verkeersbesluiten
Gemeente Oudewater; Verkeersbesluit ten behoeve van de IJsselvere, Goudse straatweg en Zwier Regelinkstraati.v.m Tour de France.
Logo Oudewater
Juridisch:
 • -
  Volgens de Wegenverkeerswet 1994, artikel 18 lid 1d is het College bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;
 • -
  Burgemeester en wethouders van Oudewater hebben op 16 december 2014 besloten het mandaadregister van de gemeente Woerden, met een aantal uitzonderingen, ook voor gemeente Oudewater te laten gelden;
 • -
  Volgens het mandaadregister van 1 september 2013 van gemeente Woerden is ondergetekende gemandateerd voor het nemen van dit besluit;
 • -
  Deze maatregel is na overleg met de politie tot stand gekomen;
 • -
  De openbare weg, waarop dit besluit van toepassing is, is in beheer bij de gemeente.
Overwegingen:
 • -
  Dit evenement kan niet veilig worden gehouden als het verkeer van de betrokken wegen gebruik blijft maken. Daarom is tot afsluiting besloten op basis van artikel 2 lid 1 sub a en b van de wegenverkeerswet 1994. Dit weegt zwaarder dan het gestelde in sub d: het waarborgen van de vrijheid van het verkeer op de weg.
 • -
  Tussen 11.00 en 16.00 uur is ook de N228 afgesloten.
 • -
  Hulpdiensten mogen er wel door.
Besluit:
 • 1.
  De IJsselvere, ter hoogte van de Cosijnbrug afsluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd fietsers richting N228 (Het overige verkeer kan de wijk alleen uit) op zondag 5 juli 2015 11.00 uur t/m 16.00 uur.
  Dit door het plaatsen van afzethekken met de borden C1 en verkeersregelaars;
 • 2.
  De Zwier Regelinkstaat afsluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd fietsers op zondag 5 juli 2015 11.00 uur t/m 16.00 uur (De wijk Hoenkoop is hiermee afgesloten):
Dit door het plaatsen van afzethekken met de borden C1 op de rijbaan; Fietsers gebruiken het fietspad;
3. Een deel van de Goudse straatweg, (parallelweg tussen IJsselvere en Zwier Regelinkstraat) afsluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:
Op zondag 5 juli 2015 11.00 uur t/m 18.00 uur.
Dit door het plaatsen van afzethekken met de borden C1;
 • 4.
  Belanghebbenden voor zoveel als mogelijk wijzen op de mogelijkheden van bezwaar ingevolge de Algemene wet bestuursrecht;
 • 5.
  Dit besluit publiceren in de Staatscourant.
Woerden, 25 juni 2015
Namens burgemeester en wethouders van Oudewater,
B.Beving
Senior verkeerskundig beleidsadviseur
Team Realisatie en Beheer
Bezwaarschrift
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, Postbus 100, 3420 DC Oudewater. Uw bezwaarschrift moet uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de redenen waarom u het niet eens bent met deze beslissing.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend.