Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2015, 17870Ruimtelijke plannen
Gemeente Nissewaard: ter inzage vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan 150kV-verbinding Geervliet-MiddelharnisInwerkingtreding
Logo Nissewaard
De gemeenteraad van de gemeente Nissewaard heeft op 10 juni 2015 het bestemmingsplan 150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis gewijzigd vastgesteld.
Inhoud
Het bestemmingsplan voorziet in de planologische bescherming van een inmiddels aangelegde 150 kV- ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Geervliet en Middelharnis. In Geervliet sluit de ondergrondse verbinding aan op het bestaande hoogspanningsstation aan de Noorddijk. Voor de aanleg van de ondergrondse verbinding was al een omgevingsvergunning verleend. Op basis hiervan is de verbinding inmiddels gerealiseerd.
Plangebied
Het bestemmingsplan betreft een leidingstrook van de Noorddijk in Geervliet, ten westen van Zuidland tot aan het Spui.
Planfase
(Gewijzigd) Vastgesteld.
Wijzigingen
De wijziging vindt u in de “Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan150kV-verbinding Geervliet-Middelharnis” behorende bij het bestemmingsplan.
Plannummer
NL.IMRO.1930.BPBGD150KV-3001
Inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien van 26 juni 2015 tot 8 augustus 2015:
Reacties
Bent u het niet eens met dit besluit van de gemeenteraad, dan kunt u tot 8 augustus 2015 een reactie (beroep) indienen.
Dat kan alleen als:
  • u tijdig gereageerd heeft op het ontwerpbestemmingsplan.
  • u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u niet eerder heeft gereageerd.
  • u het niet eens bent met de wijzigingen.
Doe dat per brief. Vermeld daarin:
• de datum van de brief
• uw naam en adres
• uw bezwaren
• het nummer van het Gemeenteblad/Staatscourant van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).
Onderteken het beroepsschrift en stuur het naar:
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Degene, die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Meer weten?
Wilt u meer weten over het ontwerpbestemmingsplan of wilt u een afspraak maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid via telefoonnummer: 14 0181.