Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2015, 16192Verkeersbesluiten
Gemeente Ede - Verkeersbesluit oplaadpalen elektrische voertuigen - Breehoven en Irenelaan in Bennekom
Logo Ede
818622
College van burgemeester en wethouders
Overwegingen ten aanzien van het besluit
De gemeente Ede en de regio Food Valley hebben afspraken gemaakt met de provincie Gelderland over de verbetering van de luchtkwaliteit in de regio. Deze afspraken zijn vastgesteld in het RSL-programma: de regionale weerslag van maatregelen in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Elektrische auto's stoten geen/minder CO2, NO2 en fijnstof (PM10) uit dan auto's met een verbrandingsmotor en zijn daarmee minder schadelijk voor de gezondheid, het milieu en het klimaat. De landelijke overheid stimuleert elektrisch rijden. Steeds meer autoproducenten hebben één of meer elektrische voertuigen in hun assortiment. Het is daarom noodzakelijk dat er op openbare locaties mogelijkheden aanwezig zijn om deze elektrische voertuigen op te laden. De parkeerplaatsen bij de laadpalen mogen uitsluitend worden gebruikt door ladende elektrische voertuigen.
BESLUIT
Overeenkomstig bijgevoegde bijlagen de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:
- de plaatsing van borden E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderborden "uitsluitend voor opladen elektrische auto's", om parkeerplaatsen aan te wijzen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen op:
a. Breehoven Bennekom;
b. Irenelaan Bennekom.
 
Ter inzage
Het besluit en daarbijhorende tekening liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (0318) 680 336.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kevin Jacobs van het cluster ROG, (0318) 680 391.
Ede, 9 juni 2015

Burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Harriette Campen

afdeling Beleid Infrastructuur & Milieu

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met Kevin Jacobs, (0318) 680 391, voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit door het formulier bezwaarschrift in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad aanvragen. U mag ook een brief sturen. Als u de brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden?
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de datum waarop u uw brief schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij;
- uw handtekening.
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Na afloop van de bezwaarprocedure hoort u of het besluit wijzigt. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u bij de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechtbank uw verzoek toewijst, dan worden de gevolgen van het besluit opgeschort. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.