Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 16164

Gepubliceerd op 12 juni 2015 09:00Schrappen van een aanduiding uit het register van aanduidingen voor Eerste Kamerverkiezingen: Lokaal Brabant

KIESRAAD

HET CENTRAAL STEMBUREAU VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Gelet op artikel Q 6, derde lid, juncto artikel G 1, zevende lid, onder d, van de Kieswet;

Overwegende, dat voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal die is gehouden op 26 mei 2015, geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd met daarboven geplaatst de aanduiding:

Lokaal Brabant

BESLUIT:

de onder nummer 2 geregistreerde aanduiding ‘Lokaal Brabant’ te schrappen uit het register als bedoeld in artikel Q 6 van de Kieswet.

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 8 juni 2015

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl