Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2015, 11392Instelling gemeenschappelijke regelingen
Besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs regio Alphen aan den Rijn
Logo Alphen aan den Rijn
Gemeenteraad
 
Jaargang
:
2015
Registratienummer
:
2015/3295
 
 
 
Onderwerp
:
Wijziging gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs regio Alphen aan den Rijn
Behoort bij besluitformulier met registratienummer 2015/3246.
 
De raad van Alphen aan den Rijn, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2015,
b esluit:
De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs regio Alphen aan den Rijn als volgt te wijzigen:
  • 1.
    aan artikel 1 van de regeling (Begripsbepalingen) wordt een nieuw lid c toegevoegd, dat als volgt komt te luiden: aan deze regeling nemen de volgende gemeenten deel: Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Zoeterwoude en de huidige leden c, d, e, f, g, en h worden vernummerd tot respectievelijk lid d, e, f, g, h, en i.
  • 2.
    Artikel 4, lid 4, van de regeling (Vergaderingen en besluitvorming) komt als volgt te luiden: besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden genomen, met dien verstande dat de stem van het namens de gemeente Alphen aan den Rijn aanwezige lid voor 3 stemmen telt, en de stemmen van de leden van de overige gemeenten elk voor 1 stem tellen. In geval het voorstel een bepaalde school betreft, is de aanwezigheid van het lid, op wiens grondgebied de school is gelegen voor stemmen vereist, en komt dit betreffende lid een vetorecht toe;
  • 3.
    te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op 1 mei 2015.
Gewaarmerkte bijlage(n) :
Geen.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 maart 2015.
De raad van Alphen aan den Rijn,
de griffier, de voorzitter,
drs. A.H. Schouten mr. drs. J.W.E. Spies