Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 10751Verkeersbesluiten
Naarden, Vesting, Van Ostadelaan, Juliana v. Stolberglaan, Generaal Kraijenhofstraat en A. van der Horstlaan, viering Koningsdag 2015
Logo Naarden
TVBE 1506
Het hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen;
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Mandaat- en volmachtregeling 2013, volgnummers 69 en 70 waarin het hoofd CWG gemandateerd is tot beslissen over tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van (onderhouds)werkzaamheden en evenementen;
 
Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat in Naarden een levendige traditie bestaat voor het vieren van Koningsdag; dat dit georganiseerd wordt door Stichting Nationale Gedenkdagen; dat het de duidelijkheid, effectiviteit en efficiëntie ten goede komt als steeds dezelfde verkeersmaatregelen worden genomen; dat in het verleden de afsluiting van de Kapitein Meijerweg het verloop van de Koning(inne/s)dag en positief heeft beïnvloed en Stichting Nationale Gedenkdagen daarom weer om afsluiting van de Kapitein Meijerweg vraagt; dat Stichting Nationale Gedenkdagen Naarden zorgt voor verkeersregelaars tijdens de afsluiting van de Kapitein Meijerweg; dat voor het houden van de kindervrijmarkt het Adriaan Dortsmanplein autovrij moet worden gemaakt; dat op het Ruysdaelplein een tienermarkt wordt gehouden met optredens; dat in de Marktstraat, Cattenhagestraat en het eerste del van de Kloosterstraat een braderie wordt gehouden; dat in drie wijken eveneens kleine bijeenkomsten voor de buurt worden georganiseerd; dat de hulpdiensten toegang moeten kunnen krijgen tot alle plaatsen in de Vesting; dat door Stichting Nationale Gedenkdagen het volgende is voorgesteld:  Algemeen geldt wat betreft tijdsduur: vanaf 18.00 uur op 26 april tot 21.00 uur op 27 april:Afsluiting en parkeerverbod Adriaan Dortsmanplein en Promersplein (het weggedeelte voor de huizenrij zal niet zijn afgesloten);Afsluiting en parkeerverbod op het gehele Ruysdaelplein met uitzondering van de doorgaande rijstrook naar de Kapitein Meijerweg;Afsluiting en parkeerverbod Marktstraat vanaf de Gansoordstraat/Turfpoortstraat tot aan de Nieuwe Haven;Afsluiting en parkeerverbod Cattenhagestraat vanaf de Marktstraat tot aan het Burgemeester Wesselingplein; Eenrichtingsverkeer op het Adriaan Dortsmanplein, het weggedeelte voor de huizenrij in de richting van de Beijert;Turfpoortstraat wordt eenrichtingverkeer voor verkeer vanaf de Westwalstraat in de richting van de Marktstraat. Het eenrichtingverkeer op de Nieuwe Haven wordt tijdelijk opgeheven.  en de volgende maatregelen op 27 april van 09.00 tot 17.00 uurAfsluiting Van Ostadelaan tussen de Van Dijcklaan en de Gerard Doulaan;Afsluiting parkeerplaats hoek Juliana v. Stolberglaan/ hoek Pater Wijnterlaan;Afsluiting A. van der Horstlaan vanaf huisnr. 34 tot hoek Beethovenlaan huisnummer 29;Afsluiting van de in de Generaal Kraijenhoffstraat, tussen de Kolonel van Brienenstraat en het kruispunt met de Vaartweg.Afsluiting van de Kapitein Meijerweg voor verkeer komend vanuit de richting van de Amersfoortsestraatweg. Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars. Parkeerverboden: : Vanaf 18.00 uur op 26 april tot 21.00 uur op 27 aprilAan beide zijden van de Marktstraat vanaf de hoek Turfpoortstraat/Marktstraat tot aan de hoek Marktstraat/Kapitein Meijerweg;In de Cattenhagestraat tussen de Marktstraat en het Burgemeester WesselingpleinKloosterstraat tussen de Marktstraat en de Jan Massenstraat;De Nieuwe Haven en de Oude Haven tot aan de Jan Massenstraat (huiszijde). dat op vrijdag 10 april 2015 overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen;dat de vermelden maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden;
BESLUIT
 • 1.
  tot het instellen van genoemde afsluitingen en parkeerverboden tijdens viering Koningsdag op de Naarden Vesting;
 
 • 1.
  tot het plaatsen van verkeersborden conform model E06 en C01, onderbord E9 (zone) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990;
 
 • 1.
  één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 9 april 2015, tekeningnummer TVBE 1506;
 
 • 1.
  tot zoveel meer of minder te besluiten als nodig.
 
Naarden, 10 april 2015
 
M. Jonker
Mededelingen
Deze verkeersmaatregelen zijn ook aangekondigd in de Naarder Nieuws van 15 april 2015.
Bezwaar- of beroepsclausule
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaarschrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.
 
Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefoniste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.