Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2015, 10723Verkeersbesluiten
Aanpassingen tijdelijke Randweg Budel
Logo Cranendonck
18208
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck zijn voornemens te besluiten:
Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat door de versmallingen de snelheid verlaagd wordt
dat hierdoor de veiligheid voor de fietsers verhoogd wordt
dat er eenduidigheid is in de kruisende wegvlakken
dat door deze maatregel de veiligheid vergroot wordt
dat de in dit besluit genoemde weggedeelten in eigendom en/of beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Cranendonck
BESLUIT
 • 1.
  Het instellen van wegversmallingen aan de Heikantstraat – Mulkstraat – Midbuulweg – Grensweg
 • 2.
  Het instellen van een voorrangskruising aan de Mulkstraat – Paalstraat
 • 3.
  Het instellen van een voorrangskruising aan de Mulkstraat – Fabrieksstraat - Midbuulweg
 
Budel 13 april 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck

Namens deze,

Eddy Dupree

Technisch Vakspecialist verkeer

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Bent u het niet eens met de verandering die wij besluiten? Dan kunt u uw zienswijze indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Dit doet u door mij een brief te sturen. Vermeld in deze brief het nummer van het verkeersbesluit en een beschrijving van uw zienswijze.
 
 
Een beroepschrift indienen
U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:
 
 • 1.
  uw naam en het adres;
 • 2.
  de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;
 • 3.
  een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;
 • 4.
  waarom u het beroepschrift indient.
 
Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.
 
Let op
Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit. Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep? Vraag dan een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter.