Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2015, 10002Centraal Stembureau

Verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland

Schrappen geregistreerde aanduidingen politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland heeft bij besluit van 23 maart 2015 ingevolge artikel G2, lid 7 onder d van de Kieswet de navolgende geregistreerde aanduidingen geschrapt daar voor de laatstgehouden verkiezing van dit orgaan geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd. Dit betreft:

Registr.nr.

Aanduiding

12

DPS/Groep van Bergen

15

StemNL

Arnhem, 2 april 2015

De voorzitter van het centraal stembureau, H.J. Kaiser