Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Staatscourant 2014, 9215Vergunningen

Logo Utrecht (Utr)Voorgenomen bouwplan kerk Alendorperweg, Máximapark te Utrecht

Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 31 maart 2014 het voorgenomen bouwplan kerk Alendorperweg, Máximapark Utrecht gedurende vier weken ter inzage ligt tezamen met het Stedenbouwkundig plan nieuwbouw kerk Alendorperweg.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van het voorgenomen bouwplan kerk Alendorperweg vrijstelling te verlenen opdat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Als uitgangspunt voor de beoogde vrijstelling wordt het stedenbouwkundig plan nieuwbouw kerk Alendorperweg gehanteerd.

Inzage

U kunt het voorgenomen bouwplan kerk Alendorperweg en ook het stedenbouwkundig plan met ingang van 31 maart 2014 gedurende vier weken, dus tot en met 28 april 2014, inzien bij:

- Balie Bouwen Wonen en Ondernemen

Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht

Open van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00uur

- Wijkservicecentrum Vleuten De Meern

Dorpsplein 1, Vleuten

Open van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00uur en donderdag tot 20:00uur.

Informatiebijeenkomst

Donderdag 3 april kunt u van 19:00uur tot 21:00uur terecht in de (oude) kerk op Alendorperweg 57.

Tijdens de inloopavond kunt u de gemeente en de twee betrokken kerkgenootschappen vragen stellen over het voorgenomen bouwplan en het stedenbouwkundig plan.

Zienwijze

Gedurende de periode van 31 maart 2014 tot en met 28 april 2014 kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze omtrent het voorgenomen bouwplan (al of niet) mede in relatie tot het stedenbouwkundig plan nieuwbouw kerk Alendorperweg indienen bij:

Burgemeester en Wethouders van Utrecht

t.a.v. dhr. N. Glas

Postbus 8613

3503 RP Utrecht

S.v.p. op de envelop vermelden:

Zienswijze voorgenomen bouwplan kerk Alendorperweg