Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseStaatscourant 2014, 7938Overige mededelingen aan het wegverkeer

Logo Lisse Diverse verkeersmaatregelen tijdens het Keukenhofseizoen in de periode 20-3 tm 21 mei 2014

Instellen inrijverbod Loosterweg Noord

Vanaf de kruising met de Zwartelaan geldt een inrijverbod voor de Loosterweg. Touringcars kunnen elkaar namelijk niet passeren in deze drukke tijd op deze smalle weg.

Instellen diverse stopverboden

Op de Loosterweg en de Zwartelaan geldt een stopverbod i.v.m de doorstroming en veiligheid van het verkeer

Kanaalstraat t.g.v. de rondvaartboten.

Het langsparkeervak in de Kanaalstraat ter hoogte van  de nummers 270a tot en met 272 mag tijdens deze periode  worden gebruikt voor het parkeren van bussen. Deze bussen mogen hier maximaal 1,5 uur staan. De bussen mogen alleen parkeren in de daarvoor aangewezen parkeervakken.

Deze maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid te vergroten en de hinder voor omwonenden te reduceren. De bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt hierdoor sterk verbeterd en de handhaving is beter te regelen.  De Loosterweg is ter plaatse te smal om in deze drukke periode elkaar (met name touringcars) te passeren.

Lisse, 13 maart 2014[

Burgemeester en wethouders van [plaats],
Namens deze: Hoofd Ibor, T Roersma