Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 7741Vergunningen

Logo Bergambacht
Ontwerpomgevingsvergunning Dorpsstraat 1, Berkenwoude, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat van 19 maart t/m 29 april 2014 de ontwerpbeschikking voor het realiseren van een terras t.b.v. een theetuin op het perceel Dorpsstraat 1 te Berkenwoude ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen van de afdeling ROB te bereiken op telefoonnummer 0182 356512 (dinsdag t/m donderdag).