Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 4995

Gepubliceerd op 18 februari 2014 09:00Logo Amsterdam - Oostalgemene gehandicaptenplaats

Verkeersbesluit

De teamleider Vergunningen Openbare Ruimte, in deze handelend namens het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Oost, maakt bekend dat hij heeft besloten tot het inrichten van 1 algemene gehandicaptenplaats op de locatie:

Tilanusstraat t/o nummer 2

De volledige tekst ligt vanaf  14 november 2013 tijdens de openingsuren voor een ieder ter inzage bij de balie publieksvoorlichting in het stadsdeelhuis, Oranje -Vrijstaatplein 2, 1090 GV Amsterdam

De belanghebbende bij dit besluit kan, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na publicatie, tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan - hangende de bezwaarschriftenprocedure - een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl