Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2014, 4834Verkeersbesluiten

Logo CranendonckMolenheide van komgrens tot van Schoonvorstlaan 60km/h

14233

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat dit voortkomt uit het categoriseringsplan van de Gemeente Cranendonck

dat hierdoor de inkomsnelheid in de bebouwde kom verlaagd wordt

dat door deze maatregelingen de veiligheid vergroot wordt

dat de aanpassing invloed heeft op de ontwerpen van Hof van Cranendonck

dat de in dit besluit genoemde weggedeelten in eigendom en/of beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Cranendonck

BESLUIT

Om de snelheid op de Molenheide te Soerendonk vanaf de komgrens tot aan de Van Schoonvorstlaan van 80km/h naar 60km/h terug te brengen

Soerendonk 13 februari 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck
Namens deze, E.G. Duprée
Medewerker Beheer Binnendienst

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met de verandering die wij voorstellen?

Het is mogelijk om een beroepschrift in te dienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking.

Dit doet u bij de rechtbank, sector bestuursrecht, te ’s-Hertogenbosch.

Een beroepschrift indienen U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn.

Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd.

U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:

  • 1.uw naam en het adres

  • 2.de datum waarop u het beroepschrift verstuurt

  • 3.een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht

  • 4.waarom u het beroepschrift indient

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.

Let op Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit.

Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep?

Vraag dan een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter.