Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NENStaatscourant 2014, 4175Overig

Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 9 januari 2014 tot 7 februari 2014. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan.

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl).

Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

AgroFood & Consument

 

NEN-EN 12491:2014 Ontw. en

Paragliding uitrusting – Noodparachutes – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 13368-1:2014 en

Meststoffen – Bepaling van chelaatvormers in meststoffen door chromatografie – Deel 1: Bepaling van EDTA, HEEDTA en DTPA door ionchromatografie Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 13451-10:2014 en

Zwembaduitrusting – Deel 10: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor duikplatformen, duikplanken en aanverwante uitrusting Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 13451-11:2014 en

Zwembaduitrusting – Deel 11: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor beweegbare zwembadbodems en beweegbare schotten Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 16419:2014 en

Leer – Chamois leer voor schoonmaakdoeleinden – Classificatie en eisen Prijs EUR 34.20 excl. BTW

NEN-EN 16483:2014 en

Leer- Etikettering van lederen afwerking in textielproducten Prijs EUR 34.20 excl. BTW

NEN-EN 926-1:2014 Ontw. en

Paragliding uitrusting – Paragliders – Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor constructieve sterkte Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

   

Arbeid

 

NEN-EN-ISO 7010:2012/A1:2014 en

Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7010:2012/A2:2014 en

Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7010:2012/A3:2014 en

Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens Prijs EUR 14.27 excl. BTW

   

Bouw & Installatie

 

NEN-EN 1017:2014 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Dolomiet (half gebrand) Commentaar voor: 2014-04-19 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN 1068:2012/C1:2014 nl

Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 12229:2014 en

Sportvloeren en sportvelden – Methode voor de vervaardiging van proefstukken uit kunstgrasvelden en tapijten Prijs EUR 34.20 excl. BTW

NEN-EN 12259-14:2014 Ontw. en

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 14: Sprinklers voor huishoudelijke toepassingen Commentaar voor: 2014-05-16 Prijs EUR 40.60 excl. BTW

NEN-EN 12464-2:2014 en

Licht- en verlichtingstechniek – Werkplekverlichting – Deel 2: Werkplekken buiten Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 12518:2014 Ontw. en

Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Kalk met hoog calciumgehalte Commentaar voor: 2014-04-19 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 13249:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief spoorwegen en asfaltlagen) Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13250:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de spoorwegbouw Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13251:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13252:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13253:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken) Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13254:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13255:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de kanaalbouw Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13256:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 13257:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13265:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 1364-3:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen – Deel 3: Vliesgevels – Volledige opstelling Prijs EUR 85.10 excl. BTW

NEN-EN 15254-6:2014 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheidsproeven – Niet-dragende wanden – Deel 6: Vliesgevels Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 15306:2014 en

Sportvloeren voor buitensporten – Betredingssimulatie van kunstgras Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 1634-1:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk – Deel 1: Brandwerendheidsproef van deuren, luiken en te openen ramen Prijs EUR 97.50 excl. BTW

NPR-CEN/TR 16626:2014 en

Gresbuissystemen voor afvoerbuizen en rioleringen – Richtlijn voor vrijwillige certificatieprocedures door een derde partij Prijs EUR 34.20 excl. BTW

NEN-EN 16703:2014 Ontw. en

Akoestiek – Beproevingsmethode voor gipskartonplaatwanden met stalen profielen – Luchtgeluidisolatie Commentaar voor: 2014-05-16 Prijs EUR 28.90 excl. BTW

NEN-EN 1751:2014 en

Ventilatie van gebouwen – Onderdelen van het luchtverdeelsysteem – Aerodynamische beproeving van dempers en afsluiters Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN 2767-1:2011/C1:2013 nl

Conditiemeting – Deel 1: Methodiek Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 2767-1:2011+C1:2013 nl

Conditiemeting – Deel 1: Methodiek Prijs EUR 40.60 excl. BTW

NPR-ISO/TR 4191:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen – Beproevingsomstandigheden voor buizen en hulpstukken van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) – Richtlijnen voor installatie Prijs EUR 130.18 excl. BTW

NEN-ISO 4437-1:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel 1: Algemeen Prijs EUR 71.33 excl. BTW

NEN-ISO 4437-2:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE)- Deel 2: Buizen Prijs EUR 82.03 excl. BTW

NEN-ISO 4437-3:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel 3: Hulpstukken Prijs EUR 114.13 excl. BTW

NEN-ISO 4437-5:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem Prijs EUR 65.98 excl. BTW

NEN 7120+C2:2012/C4:2014 nl

Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 8088-1+C1:2012/C2:2014 nl

Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen – Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen – Deel 1: Rekenmethode Prijs EUR 0.00 excl. BTW

   

Consumentenzaken

 

NEN-EN 15372:2014 Ontw. en

Meubelen – Sterkte, duurzaamheid en veiligheid – Eisen voor tafels voor niet-huishoudelijk gebruik Commentaar voor: 2014-05-30 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 15939:2011+A1:2014 en

Onderdelen voor meubels – Sterkte en draagvermogen van aan de muur monteerbare elementen Prijs EUR 48.80 excl. BTW

   

Elektriciteits Voorziening

 

NEN-EN-IEC 60255-127:2014 en

Meetrelais en beveiligingsmaterieel – Deel 127: Functionele eisen voor over- of onderstroombeveiliging Prijs EUR 133.74 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60317-0-1:2014 en

Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad – Deel 0-1: Algemene eisen – Gelakt rond koperdraad Prijs EUR 169.41 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60317-0-2:2014 en

Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad – Deel 0-2: Algemene eisen – Gelakt rechthoekig koperdraad Prijs EUR 133.74 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61535:2009/C1:2014 en

Toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-IEC/IEEE 62271-37-082:2012/C1:2014 en

Hoogspanningsschakelmaterieel – Deel 37-082: Algemene oefening voor de meting van geluiddrukniveaus op wisselstroomscheiders Prijs EUR 0.00 excl. BTW

   

Elektrische Installaties

 

NPR-CLC/TS 50131-2-10:2014 en

Alarmsystemen – Inbraakalarmsystemen – Deel 2-10: Inbraakdetectoren – Bewaking van sluiting en opening (magneetcontacten) Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 50436-1:2014 en

Alcoholsloten – Beproevingsmethoden en prestatie-eisen – Deel 1: Apparaten voor gebruik in programma's voor overtreders van de alcoholverkeerswet Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 50436-2:2014 en

Alcoholsloten – Beproevingsmethoden en prestatie-eisen – Deel 2: Apparaten met mondstuk voor algemeen preventief gebruik Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NPR-CLC/TS 50612:2014 en

Draagbaar elektrisch materieel bestemd voor het meten van rookgasparameters – Gebruik bij ingebruikname, reparatie en onderhoud van gas gestookte ketels Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61158-4-7:2008/C1:2014 en

Industriële communicatienetwerken – Veldbus specificaties – Deel 4-7: Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag – Type 7 elementen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62676-2-1:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen – Deel 2-1: Protocollen voor beeldtransmissie – Algemene eisen Prijs EUR 187.24 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62676-2-2:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen – Deel 2-2: Protocollen voor videotransmissie – Compatible IP intergratie gebaseerd op HTTP en REST services Prijs EUR 285.32 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62676-2-3:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen – Deel 2-3: Protocollen voor videotransmissie – Compatible IP integratie gebaseerd op WEB services Prijs EUR 303.15 excl. BTW

   

Elektrische Produkten

 

NEN-EN 50514:2014 Ontw. en

Audio-, video- en informatietechnologie – Routinebeproeving van de elektrische veiligheid tijdens het productieproces Commentaar voor: 2014-05-13 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-1:2012/C11:2014 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61591:1997/A11:2014 en

Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik – Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen Prijs EUR 17.33 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61966-2-1:1999/C1:2014 en;fr

Multimediasystemen en -apparatuur – Kleurmeting en -beheer – Deel 2-1: Kleurbeheer – Standaard RGB kleurafstand – sRGB Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NPR-IEC/TS 62325-503:2014 en

Framework for energy market communications – Part 503: Market data exchanges guidelines for the IEC 62325-351 profile Prijs EUR 267.48 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62361-2:2014 en

Power systems management and associated information exchange – Interoperability in the long term – Part 2: End to end quality codes for supervisory control and data acquisition (SCADA) Prijs EUR 222.90 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62394:2014 en

Service diagnose gegevens voor gebruikers van elektronische producten en in netwerken – Implementatie voor ECHONET Prijs EUR 303.15 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62481-2:2014 en

Digital living network alliance (DLNA) interoperabiliteite richtlijnen voor thuis aangesloten netwerkapparaten – Deel 2: DLNA media formats Prijs EUR 303.15 excl. BTW

   

Elektro & ICT

 

NEN-EN 300743:2014-01 en

Digital Video Broadcasting (DVB) -Subtitling systems Prijs op aanvraag

   

Energie

 

NEN-EN-ISO 11960:2014 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Stalen buizen voor gebruik als bekledings- of productiebuizen van putten Prijs EUR 212.20 excl. BTW

NEN-EN 14214:2012+A1:2014 en

Vloeibare petroleum producten – Methylesters van vetzuren (FAME) voor dieselmotoren en stookinstallaties – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NPR-CEN/TS 16214-2:2014 en

Duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen – Principes, criteria, indicatoren en verificatoren voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling met inbegrip van handelsketen en massabalans Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 16247-5:2014 Ontw. en

Energie-audits – Deel 5: Competentie van energie-auditoren Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN 3654:2014 nl

Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen Prijs EUR 64.00 excl. BTW

   

Industrie

 

NPR-CEN/TS 115-4:2014 en

Veiligheid van roltrappen en rolpaden – Deel 4: Interpretaties van de EN 115 normenreeks Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 12312-12:2014 Ontw. en

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen – Bijzondere eisen – Deel 12: Drinkwateruitrusting Commentaar voor: 2014-05-30 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 12312-13:2014 Ontw. en

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen – Bijzondere eisen – Deel 13: Toiletuitrusting Commentaar voor: 2014-05-30 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 12493:2013/Ontw. A1:2014 en

LPG uitrusting en toebehoren – Gelaste stalen drukvaten voor LPG tankwagens – Ontwerp en vervaardiging Commentaar voor: 2014-03-16 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NEN-EN 12779:2014 Ontw. en

Veiligheid van houtbewerkingsmachines – Vast opgestelde installaties met afzuigsystemen voor zaagsel en spaanders – Veiligheids eisen Commentaar voor: 2014-05-16 Prijs EUR 40.60 excl. BTW

NEN-EN 13906-3:2014 en

Cilindrische schroefveren gemaakt van ronde draad en staaf – Berekening en ontwerp – Deel 3: Torsieveren Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 14043:2014 en

Redvoertuigen voor brandweer en reddingsdiensten – Autoladders met gecombineerde bewegingen – Veiligheids- en prestatie-eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 97.50 excl. BTW

NEN-EN 14044:2014 en

Redvoertuigen voor brandweer en reddingsdiensten – Autoladders met sequentiële bewegingen – Veiligheids- en prestatie-eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 97.50 excl. BTW

NEN-EN 14225-1:2014 Ontw. en

Duikpakken – Deel 1: Wetsuits – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2014-05-23 Prijs EUR 28.90 excl. BTW

NEN-EN 14225-2:2014 Ontw. en

Duikpakken – Deel 2: Drysuits – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2014-05-23 Prijs EUR 35.30 excl. BTW

NEN-EN 14225-3:2014 Ontw. en

Duikpakken – Deel 3: Actief verwarmde of gekoelde pakken en onderdelen – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2014-05-23 Prijs EUR 28.90 excl. BTW

NEN-EN 15969-1:2014 Ontw. en

Tanks voor transport van gevaarlijke goederen – Digitale interfaces voor de gegevensuitwisseling tussen tankwagens en met stationaire voorzieningen – Deel 1: Protocol specificatie – Controle, metingen en data Commentaar voor: 2014-05-23 Prijs EUR 52.90 excl. BTW

NEN-ISO 16065-2:2014 en

Celstof – Bepaling van de vezellengte door geautomatiseerde optische analyse – Deel 2: Methode met ongepolariseerd licht Prijs EUR 58.85 excl. BTW

NEN-EN 1621-2:2014 en

Beschermende kleding tegen mechanische belasting voor motorrijders – Deel 2: Rugbeschermers voor motorrijders – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 16453:2014 en

Pulp, papier en karton – Bepaling van ftalaten in extracten van papier en karton Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 16495:2014 en

Luchtverkeersmanagement – Informatiebeveiliging voor organisaties die de operaties van de burgerluchtvaart ondersteunen Prijs EUR 85.10 excl. BTW

NEN-ISO 17357-1:2014 en

Schepen en maritieme techniek – Drijvende luchtgevulde stootkussens van rubber – Deel 1: Hoge druk Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NEN-ISO 17357-2:2014 en

Schepen en maritieme techniek – Drijvende luchtgevulde stootkussens van rubber – Deel 2: Lage druk Prijs EUR 71.33 excl. BTW

NEN-ISO 17683:2014 en

Scheepsbouw en mariene technologie – Keramische onderlegstrip voor lassen in de maritieme industrie Prijs EUR 44.58 excl. BTW

NEN-EN-ISO 18217:2014 Ontw. en

Veiligheid van houtbewerkingsmachines – kantenverlijmingsmachines met voeding via een kettingaandrijving Commentaar voor: 2014-05-16 Prijs EUR 44.25 excl. BTW

NPR-ISO/TS 20646:2014 en

Ergonomische procedures voor de verbetering van plaatselijke spierbelasting tijdens het werk Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NPR-ISO/TS 20646:2014 (corr.2014) en

Ergonomische procedures voor de verbetering van plaatselijke spierbelasting tijdens het werk Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NEN-ISO 21308-5:2014 en

Wegvoertuigen – Uitwisseling van productgegevens tussen chassis- en carrosseriefabrikanten (BEP) – Deel 5: Codering van laadkranen Prijs EUR 144.44 excl. BTW

NEN-ISO 23714:2014 en

Celstof – Bepaling van de waterretentiewaarde Prijs EUR 51.71 excl. BTW

NEN-ISO 24409-2:2014 en

Scheepsbouw en maritieme techniek – Ontwerp, positie, en gebruik van veiligheidsignaleringen aan boord van schepen voor brandveiligheid, reddingsmiddelen en vluchtwegen – Deel 2: Catalogus Prijs EUR 212.20 excl. BTW

NEN-ISO 24409-3:2014 en

Scheepsbouw en maritieme techniek – Ontwerp, positie, en gebruik van veiligheidssignaleringen aan boord van schepen voor brandveiligheid, reddingsmiddelen en vluchtwegen – Deel 3: Praktijkrichtlijn Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 25178-605:2014 en

Geometrische productspecificaties (GPS) – Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte – Deel 605: Nominale kenmerken van contactloze instrumenten met punt autofocus sonde. Prijs EUR 114.13 excl. BTW

NEN-EN 2794-001:2014 en

Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 001: Technical specification Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 2794-004:2014 en

Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 20 A to 50 A – Part 004: UNC thread terminals – Product standard Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-ISO 2795:2014 en

Glijlagers – Gesinterde lagerbussen – Afmetingen en toleranties Prijs EUR 58.85 excl. BTW

NEN-EN 3351:2012 en

Aerospace series – Titanium alloy Ti-4Al-4Mo-2Sn – Solution treated and aged – Forgings – De = 150 mm Prijs EUR 34.20 excl. BTW

NEN-EN 4500-004:2012 en

Aerospace series – Metallic materials – Rules for drafting and presentation of material standards – Part 004: Specific rules for titanium and titanium alloys Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-ISO 535:2014 en

Papier en karton – Bepaling van de waterabsorptie – Methode volgens Cobb Prijs EUR 51.71 excl. BTW

NEN-EN 643:2014 en

Papier en karton – Europese lijst van standaardsoorten oud papier en karton voor recycling Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN-ISO 8586:2014 en

Sensorische analyse – Algemene leidraad voor de selectie, training en monitoring van geselecteerde en deskundige beoordelaars Prijs EUR 108.78 excl. BTW

NEN-ISO 8856:2014 en

Wegvoertuigen – Elektrische prestatie van startmotoren – Beproevingsmethoden en algemene eisen Prijs EUR 65.98 excl. BTW

   

Kennis- & Informatiediensten

 

NEN-ISO/IEC 14443-4:2008/A4:2014 en

Identification cards – Contactless integrated circuit cards – Proximity cards – Part 4: Transmission protocol – Amendment 4: Frame with error correction Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14496-1:2010/A2:2014 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 1: Systems – Amendment 2: Support for raw audiovisual data Prijs EUR 39.23 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14496-12:2012/A2:2014 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 12: ISO base media file format – Amendment 2: Carriage of timed text and other visual overlays Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14496-16:2011/A2:2014 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 16: Animation Framework eXtension (AFX) – Amendment 2: Multi-resolution 3D mesh compression Prijs EUR 108.78 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14496-26:2010/A3:2014 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 26: Audio conformance – Amendment 3: Conformance for Low Delay AAC v2 profile Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 15408-1:2010 (Cor. 2014-01) en

Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security – Part 1: Introduction and general model Prijs EUR 164.06 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 15444-12:2012/A2:2014 en

Information technology – JPEG 2000 image coding system – Part 12: ISO base media file format – Amendment 2: Carriage of timed text and other visual overlays Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 15444-9:2005/A5:2014 en

Information technology – JPEG 2000 image coding system: Interactivity tools, APIs and protocols – Amendment 5: UDP transport and additional enhancements to JPIP Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 18045:2011 (Cor. 2014-01) en

Information technology – Security techniques – Methodology for IT security evaluation Prijs EUR 212.20 excl. BTW

NEN-EN-ISO/IEC 19788-5:2014 en

Information technology – Learning, education and training – Metadata for learning resources – Part 5: Educational elements Prijs EUR 119.48 excl. BTW

NEN-ISO 22400-2:2014 en

Automation systems and integration – Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management – Part 2: Definitions and descriptions Prijs EUR 144.44 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 23005-1:2014 en

Information technology – Media context and control – Part 1: Architecture Prijs EUR 137.31 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 23005-7:2014 en

Information technology – Media context and control – Part 7: Conformance and reference software Prijs EUR 137.31 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 27000:2014 en

Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary Prijs EUR 114.13 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 27034-1:2011/C1:2014 en

Information technology – Security techniques – Application security – Part 1: Overview and concepts Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TR 38502:2014 en

Information technology – Governance of IT – Framework and model Prijs EUR 71.33 excl. BTW

NEN-EN 50117-4-2:2014 Ontw. en

Coaxial cables – Part 4-2: Sectional specification for CATV cables up to 6 GHz used in cabled distribution networks Commentaar voor: 2014-05-13 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 50288-10-2:2014 Ontw. en

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing – Deel 10-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels van 1 MHz tot 500 MHz – Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen Commentaar voor: 2014-04-16 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 50288-11-2:2014 Ontw. en

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing – Deel 11-2: Sectie specificatie voor niet-afgeschermde kabels 1 MHz tot 500 MHz – Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen Commentaar voor: 2014-04-16 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 50491-6-1:2014 en

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 6-1: HBES installations – Installation and planning Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 50700:2014 en

Information technology – Premises distribution access network (PDAN) cabling to support deployment of optical broadband networks Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NPR 5313:2014 nl

Computerruimten en datacenters Prijs EUR 225.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60793-2-50:2013/C1:2014 en

Optical fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specification for class B single-mode fibres Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-IEC 61196-9:2014 en

Coaxial communication cables – Part 9: Sectional specification for RF flexible cables Prijs EUR 53.50 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61754-15:2009/C1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces – Part 15: Type LSH connector family Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61754-4:2013/C1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces – Part 4: Type SC connector family Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NPR-IEC/TR 62048:2014 en

Optical fibres – Reliability – Power law theory Prijs EUR 249.65 excl. BTW

NPR-IEC/TS 62153-4-1:2014 en

Metallic communication cable test methods – Part 4-1: Electromagnetic compatibility (EMC) – Introduction to electromagnetic screening measurements Prijs EUR 267.48 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62287-1:2011/A1:2014 en

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) – Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques Prijs EUR 12.48 excl. BTW

   

Materialen & Bouwproducten

 

NEN-ISO 10282:2014 en

Steriele chirurgische handschoenen van rubber voor eenmalig gebruik – Specificatie Prijs EUR 65.98 excl. BTW

NEN-EN 1097-9:2014 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen – Deel 9: Bepaling van de weerstand tegen slijtage door spijkerbanden – Skandinavische proef Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-ISO 11359-1:2014 en

Kunststoffen – Thermomechanische analyse (TMA) – Deel 1: Algemene principes Prijs EUR 44.58 excl. BTW

NEN-EN 12326-1:2014 2e Ontw. en

Producten van lei en andere natuursteen voor dakbedekkingen en buitenmuurbekledingen – Deel 1: Productspecificatie Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 35.30 excl. BTW

NEN-EN 12697-49:2014 en

Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt – Deel 49: Bepaling van wrijving na polijsten Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 13279-2:2014 en

Gipsbindmiddelen en gipsmortels – Deel 2: Beproevingsmethoden Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 13523-15:2014 Ontw. en

Bandgelakte metalen – Beproevingsmethoden – Deel 15: Metamerie Commentaar voor: 2014-05-26 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NEN-EN 13523-23:2014 Ontw. en

Bandgelakte metalen – Beproevingsmethoden – Deel 23: Weerstand tegen vochtige atmosferen die zwaveldioxide bevatten Commentaar voor: 2013-05-09 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NPR-ISO/TR 14786:2014 en

Nanotechnologie – Overwegingen voor de ontwikkeling van chemische nomenclatuur voor geselecteerde nano-objecten Prijs EUR 124.83 excl. BTW

NEN-EN 15457:2014 Ontw. en

Verven en vernissen – Laboratoriummethode voor de beproeving van de werkzaamheid van conserveringsmiddelen voor deklagen tegen schimmels Commentaar voor: 2014-05-26 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 15458:2014 Ontw. en

Verven en vernissen – Laboratoriummethode voor de beproeving van de werkzaamheid van conserveringsmiddelen in een deklaag tegen algen Commentaar voor: 2014-05-26 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 15534-1:2014 en

Composieten gemaakt van op cellulose gebaseerde thermoplasten (doorgaans hout-polymeer composieten (WPC) genoemd of natuurlijke vezel composieten (NFC)) – Deel 1: Beproevingsmethoden voor karakterisering van materialen en producten Prijs EUR 85.10 excl. BTW

NEN-EN 15534-4:2014 en

Composieten gemaakt van op cellulose gebaseerde materialen en thermoplasten (doorgaans hout-polymeren (WPC) of natuurlijke vezel composieten (NFC) genoemd) – Deel 4: Specificaties voor lagen en tegelprofielen Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN-ISO 15791-1:2014 en

Kunststoffen – Ontwikkeling en gebruik van tussenliggende-schaalbrandproeven voor kunststof producten – Deel 1: Algemene leidraad Prijs op aanvraag

NEN-EN 16407-1:2014 en

Niet-destructief onderzoek – Radiografisch onderzoek van corrosie en afzettingen in buizen door röntgen- en gammastralen – Deel 1: Tangentieel radiografisch onderzoek Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 16407-2:2014 en

Niet-destructief onderzoek – Radiografisch onderzoek van corrosie en afzettingen in buizen door röntgen- en gammastralen – Deel 2: Dubbelwandig radiografische onderzoek Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 1754:2014 Ontw. en

Magnesium en magnesiumlegeringen – Aanduidingssystemen voor anodes, blokken en gietstukken – Materiaalnummers en materiaalsymbolen Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 197-2:2014 en

Cement – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-ISO 29221:2014 en

Kunststoffen – Bepaling van de barstweerstand bij oppervlaktedeformatie (Mode I) Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NEN-EN 326-2:2010/Ontw. A1:2014 en

Houtachtige plaatmaterialen – Monsterneming, wijze van zagen en inspectie – Deel 2: Testen van prototypen en productiecontrole in de fabriek Commentaar voor: 2014-05-16 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NEN 8005:2013 Ontw. nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit Commentaar voor: 2013-04-01 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

   

Milieu & Maatschappij

 

NEN-EN 13936:2014 en

Blootstelling op de werkplek – Procedures voor het meten van een chemische stof als mengsel van in de lucht verspreide deeltjes en damp – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 15910:2014 en

Waterkwaliteit – Richtlijn voor de schatting van de visdichtheid met mobiele hydro-akoestische methoden Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN-ISO 16387:2014 en

Bodemkwaliteit – Effecten van verontreinigingen op Enchytraeidae (Enchytraeus sp. potwormen) – Bepaling van de effecten op de voortplanting Prijs EUR 96.29 excl. BTW

NEN-ISO 3925:2014 en

Open radioactieve stoffen – Identificatie en certificatie Prijs EUR 39.23 excl. BTW

NEN-ISO/ASTM 51539:2014 en

Richtlijn voor het gebruiken van stalingsgevoelige indicatoren Prijs EUR 39.23 excl. BTW

NEN 5720:2009/A1:2014 Ontw. nl

Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie Commentaar voor: 2014-05-01 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NEN 7778:2003/C1:2014 nl

Milieu – Gelijkwaardigheid van meetmethoden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 7778+C1:2014 nl

Milieu – Gelijkwaardigheid van meetmethoden Prijs EUR 31.50 excl. BTW

NTA 8379:2014 en

Water – Richtlijnen voor identificatie van doelstoffen door gas- en vloeistofchromatografie en massaspectrometrie Prijs EUR 40.60 excl. BTW

   

Zorg & Welzijn

 

NPR-CEN/TR 14060:2014 Ontw. en

Herleidbaarheid van medische hulpmiddelen door middel van unique device identification (UDI) Commentaar voor: 2014-01-23 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 16224:2012+A1:2014 en

Gezondheidszorg door chiropractoren Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NPR-ISO/TS 16840-11:2014 en

Rolstoelzittingen – Deel 11: Bepaling van de transpiratie dissipatie kenmerken van zitkussens bedoelt voor het beheersen van weefselintegriteit Prijs EUR 44.58 excl. BTW

NEN-ISO 16840-3:2014 en

Rolstoelzittingen – Deel 3: Bepaling van de statische, schok en herhalende ladingsterkte voor lichaamsondersteunende hulpmiddelen Prijs EUR 114.13 excl. BTW

NEN-ISO 25841:2014 en

Vrouwencondooms – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 130.18 excl. BTW

NEN-EN 556-2:2014 Ontw. en

Sterilization of medical devices – Requirements for medical devices to be designated ''STERILE'' – Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60601-1-11:2010/C1:2014 en

Medische electrische apparatuur – Deel 1-11: Algemene voorwaarden eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties – Secundaire Norm: Eisen voor medische electrische apparatuur en medische electrische systemen die gebruikt worden voor de medische verzorging in de thuissituatie Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 7521:2014 Ontw. nl

Medische informatica – Toegang tot patiëntgegevens – Grondslagen voor uitwisseling Commentaar voor: 2014-04-15 Prijs EUR 35.30 excl. BTW

NEN-EN-ISO 8637:2014 en

Hartimplantaten en kunstmatige organen – Hemodialysetoestellen, hemodiafilters, hemofilters en hemoconcentratoren Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 8638:2014 en

Hartimplantaten en kunstmatige organen – Buiten het lichaam gelegen bloedcircuit voor hemodialysetoestellen,hemodiafilters, hemofilters Prijs EUR 71.33 excl. BTW