Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 4175

Gepubliceerd op 17 februari 2014 09:00Nieuwe normen NEN

Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 9 januari 2014 tot 7 februari 2014. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan.

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl).

Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.

Document number

Title

AgroFood & Consument

 

NEN-EN 12491:2014 Ontw. en

Paragliding uitrusting – Noodparachutes – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 13368-1:2014 en

Meststoffen – Bepaling van chelaatvormers in meststoffen door chromatografie – Deel 1: Bepaling van EDTA, HEEDTA en DTPA door ionchromatografie Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 13451-10:2014 en

Zwembaduitrusting – Deel 10: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor duikplatformen, duikplanken en aanverwante uitrusting Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 13451-11:2014 en

Zwembaduitrusting – Deel 11: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor beweegbare zwembadbodems en beweegbare schotten Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 16419:2014 en

Leer – Chamois leer voor schoonmaakdoeleinden – Classificatie en eisen Prijs EUR 34.20 excl. BTW

NEN-EN 16483:2014 en

Leer- Etikettering van lederen afwerking in textielproducten Prijs EUR 34.20 excl. BTW

NEN-EN 926-1:2014 Ontw. en

Paragliding uitrusting – Paragliders – Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor constructieve sterkte Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

   

Arbeid

 

NEN-EN-ISO 7010:2012/A1:2014 en

Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7010:2012/A2:2014 en

Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-EN-ISO 7010:2012/A3:2014 en

Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens Prijs EUR 14.27 excl. BTW

   

Bouw & Installatie

 

NEN-EN 1017:2014 Ontw. en

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Dolomiet (half gebrand) Commentaar voor: 2014-04-19 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN 1068:2012/C1:2014 nl

Thermische isolatie van gebouwen – Rekenmethoden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN 12229:2014 en

Sportvloeren en sportvelden – Methode voor de vervaardiging van proefstukken uit kunstgrasvelden en tapijten Prijs EUR 34.20 excl. BTW

NEN-EN 12259-14:2014 Ontw. en

Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 14: Sprinklers voor huishoudelijke toepassingen Commentaar voor: 2014-05-16 Prijs EUR 40.60 excl. BTW

NEN-EN 12464-2:2014 en

Licht- en verlichtingstechniek – Werkplekverlichting – Deel 2: Werkplekken buiten Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 12518:2014 Ontw. en

Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Kalk met hoog calciumgehalte Commentaar voor: 2014-04-19 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 13249:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief spoorwegen en asfaltlagen) Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13250:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de spoorwegbouw Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13251:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken, funderingen en keermuren Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13252:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13253:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken) Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13254:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13255:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de kanaalbouw Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13256:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 13257:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 13265:2014 en

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in projecten voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 1364-3:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen – Deel 3: Vliesgevels – Volledige opstelling Prijs EUR 85.10 excl. BTW

NEN-EN 15254-6:2014 en

Uitbreiding geldigheidsgebied van resultaten van brandwerendheidsproeven – Niet-dragende wanden – Deel 6: Vliesgevels Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 15306:2014 en

Sportvloeren voor buitensporten – Betredingssimulatie van kunstgras Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 1634-1:2014 en

Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk – Deel 1: Brandwerendheidsproef van deuren, luiken en te openen ramen Prijs EUR 97.50 excl. BTW

NPR-CEN/TR 16626:2014 en

Gresbuissystemen voor afvoerbuizen en rioleringen – Richtlijn voor vrijwillige certificatieprocedures door een derde partij Prijs EUR 34.20 excl. BTW

NEN-EN 16703:2014 Ontw. en

Akoestiek – Beproevingsmethode voor gipskartonplaatwanden met stalen profielen – Luchtgeluidisolatie Commentaar voor: 2014-05-16 Prijs EUR 28.90 excl. BTW

NEN-EN 1751:2014 en

Ventilatie van gebouwen – Onderdelen van het luchtverdeelsysteem – Aerodynamische beproeving van dempers en afsluiters Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN 2767-1:2011/C1:2013 nl

Conditiemeting – Deel 1: Methodiek Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 2767-1:2011+C1:2013 nl

Conditiemeting – Deel 1: Methodiek Prijs EUR 40.60 excl. BTW

NPR-ISO/TR 4191:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor drinkwatervoorzieningen – Beproevingsomstandigheden voor buizen en hulpstukken van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) – Richtlijnen voor installatie Prijs EUR 130.18 excl. BTW

NEN-ISO 4437-1:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel 1: Algemeen Prijs EUR 71.33 excl. BTW

NEN-ISO 4437-2:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE)- Deel 2: Buizen Prijs EUR 82.03 excl. BTW

NEN-ISO 4437-3:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel 3: Hulpstukken Prijs EUR 114.13 excl. BTW

NEN-ISO 4437-5:2014 en

Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening – Polyetheen (PE) – Deel 5: Geschiktheid voor de toepassing van het systeem Prijs EUR 65.98 excl. BTW

NEN 7120+C2:2012/C4:2014 nl

Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 8088-1+C1:2012/C2:2014 nl

Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen – Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen – Deel 1: Rekenmethode Prijs EUR 0.00 excl. BTW

   

Consumentenzaken

 

NEN-EN 15372:2014 Ontw. en

Meubelen – Sterkte, duurzaamheid en veiligheid – Eisen voor tafels voor niet-huishoudelijk gebruik Commentaar voor: 2014-05-30 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 15939:2011+A1:2014 en

Onderdelen voor meubels – Sterkte en draagvermogen van aan de muur monteerbare elementen Prijs EUR 48.80 excl. BTW

   

Elektriciteits Voorziening

 

NEN-EN-IEC 60255-127:2014 en

Meetrelais en beveiligingsmaterieel – Deel 127: Functionele eisen voor over- of onderstroombeveiliging Prijs EUR 133.74 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60317-0-1:2014 en

Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad – Deel 0-1: Algemene eisen – Gelakt rond koperdraad Prijs EUR 169.41 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60317-0-2:2014 en

Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad – Deel 0-2: Algemene eisen – Gelakt rechthoekig koperdraad Prijs EUR 133.74 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61535:2009/C1:2014 en

Toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-IEC/IEEE 62271-37-082:2012/C1:2014 en

Hoogspanningsschakelmaterieel – Deel 37-082: Algemene oefening voor de meting van geluiddrukniveaus op wisselstroomscheiders Prijs EUR 0.00 excl. BTW

   

Elektrische Installaties

 

NPR-CLC/TS 50131-2-10:2014 en

Alarmsystemen – Inbraakalarmsystemen – Deel 2-10: Inbraakdetectoren – Bewaking van sluiting en opening (magneetcontacten) Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 50436-1:2014 en

Alcoholsloten – Beproevingsmethoden en prestatie-eisen – Deel 1: Apparaten voor gebruik in programma's voor overtreders van de alcoholverkeerswet Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 50436-2:2014 en

Alcoholsloten – Beproevingsmethoden en prestatie-eisen – Deel 2: Apparaten met mondstuk voor algemeen preventief gebruik Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NPR-CLC/TS 50612:2014 en

Draagbaar elektrisch materieel bestemd voor het meten van rookgasparameters – Gebruik bij ingebruikname, reparatie en onderhoud van gas gestookte ketels Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61158-4-7:2008/C1:2014 en

Industriële communicatienetwerken – Veldbus specificaties – Deel 4-7: Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag – Type 7 elementen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62676-2-1:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen – Deel 2-1: Protocollen voor beeldtransmissie – Algemene eisen Prijs EUR 187.24 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62676-2-2:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen – Deel 2-2: Protocollen voor videotransmissie – Compatible IP intergratie gebaseerd op HTTP en REST services Prijs EUR 285.32 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62676-2-3:2014 en

Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen – Deel 2-3: Protocollen voor videotransmissie – Compatible IP integratie gebaseerd op WEB services Prijs EUR 303.15 excl. BTW

   

Elektrische Produkten

 

NEN-EN 50514:2014 Ontw. en

Audio-, video- en informatietechnologie – Routinebeproeving van de elektrische veiligheid tijdens het productieproces Commentaar voor: 2014-05-13 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60335-1:2012/C11:2014 en

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61591:1997/A11:2014 en

Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik – Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen Prijs EUR 17.33 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61966-2-1:1999/C1:2014 en;fr

Multimediasystemen en -apparatuur – Kleurmeting en -beheer – Deel 2-1: Kleurbeheer – Standaard RGB kleurafstand – sRGB Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NPR-IEC/TS 62325-503:2014 en

Framework for energy market communications – Part 503: Market data exchanges guidelines for the IEC 62325-351 profile Prijs EUR 267.48 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62361-2:2014 en

Power systems management and associated information exchange – Interoperability in the long term – Part 2: End to end quality codes for supervisory control and data acquisition (SCADA) Prijs EUR 222.90 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62394:2014 en

Service diagnose gegevens voor gebruikers van elektronische producten en in netwerken – Implementatie voor ECHONET Prijs EUR 303.15 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62481-2:2014 en

Digital living network alliance (DLNA) interoperabiliteite richtlijnen voor thuis aangesloten netwerkapparaten – Deel 2: DLNA media formats Prijs EUR 303.15 excl. BTW

   

Elektro & ICT

 

NEN-EN 300743:2014-01 en

Digital Video Broadcasting (DVB) -Subtitling systems Prijs op aanvraag

   

Energie

 

NEN-EN-ISO 11960:2014 en

Aardolie- en aardgasindustrie – Stalen buizen voor gebruik als bekledings- of productiebuizen van putten Prijs EUR 212.20 excl. BTW

NEN-EN 14214:2012+A1:2014 en

Vloeibare petroleum producten – Methylesters van vetzuren (FAME) voor dieselmotoren en stookinstallaties – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NPR-CEN/TS 16214-2:2014 en

Duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen – Principes, criteria, indicatoren en verificatoren voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling met inbegrip van handelsketen en massabalans Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 16247-5:2014 Ontw. en

Energie-audits – Deel 5: Competentie van energie-auditoren Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN 3654:2014 nl

Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen Prijs EUR 64.00 excl. BTW

   

Industrie

 

NPR-CEN/TS 115-4:2014 en

Veiligheid van roltrappen en rolpaden – Deel 4: Interpretaties van de EN 115 normenreeks Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 12312-12:2014 Ontw. en

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen – Bijzondere eisen – Deel 12: Drinkwateruitrusting Commentaar voor: 2014-05-30 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 12312-13:2014 Ontw. en

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen – Bijzondere eisen – Deel 13: Toiletuitrusting Commentaar voor: 2014-05-30 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 12493:2013/Ontw. A1:2014 en

LPG uitrusting en toebehoren – Gelaste stalen drukvaten voor LPG tankwagens – Ontwerp en vervaardiging Commentaar voor: 2014-03-16 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NEN-EN 12779:2014 Ontw. en

Veiligheid van houtbewerkingsmachines – Vast opgestelde installaties met afzuigsystemen voor zaagsel en spaanders – Veiligheids eisen Commentaar voor: 2014-05-16 Prijs EUR 40.60 excl. BTW

NEN-EN 13906-3:2014 en

Cilindrische schroefveren gemaakt van ronde draad en staaf – Berekening en ontwerp – Deel 3: Torsieveren Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 14043:2014 en

Redvoertuigen voor brandweer en reddingsdiensten – Autoladders met gecombineerde bewegingen – Veiligheids- en prestatie-eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 97.50 excl. BTW

NEN-EN 14044:2014 en

Redvoertuigen voor brandweer en reddingsdiensten – Autoladders met sequentiële bewegingen – Veiligheids- en prestatie-eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 97.50 excl. BTW

NEN-EN 14225-1:2014 Ontw. en

Duikpakken – Deel 1: Wetsuits – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2014-05-23 Prijs EUR 28.90 excl. BTW

NEN-EN 14225-2:2014 Ontw. en

Duikpakken – Deel 2: Drysuits – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2014-05-23 Prijs EUR 35.30 excl. BTW

NEN-EN 14225-3:2014 Ontw. en

Duikpakken – Deel 3: Actief verwarmde of gekoelde pakken en onderdelen – Eisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2014-05-23 Prijs EUR 28.90 excl. BTW

NEN-EN 15969-1:2014 Ontw. en

Tanks voor transport van gevaarlijke goederen – Digitale interfaces voor de gegevensuitwisseling tussen tankwagens en met stationaire voorzieningen – Deel 1: Protocol specificatie – Controle, metingen en data Commentaar voor: 2014-05-23 Prijs EUR 52.90 excl. BTW

NEN-ISO 16065-2:2014 en

Celstof – Bepaling van de vezellengte door geautomatiseerde optische analyse – Deel 2: Methode met ongepolariseerd licht Prijs EUR 58.85 excl. BTW

NEN-EN 1621-2:2014 en

Beschermende kleding tegen mechanische belasting voor motorrijders – Deel 2: Rugbeschermers voor motorrijders – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 16453:2014 en

Pulp, papier en karton – Bepaling van ftalaten in extracten van papier en karton Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 16495:2014 en

Luchtverkeersmanagement – Informatiebeveiliging voor organisaties die de operaties van de burgerluchtvaart ondersteunen Prijs EUR 85.10 excl. BTW

NEN-ISO 17357-1:2014 en

Schepen en maritieme techniek – Drijvende luchtgevulde stootkussens van rubber – Deel 1: Hoge druk Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NEN-ISO 17357-2:2014 en

Schepen en maritieme techniek – Drijvende luchtgevulde stootkussens van rubber – Deel 2: Lage druk Prijs EUR 71.33 excl. BTW

NEN-ISO 17683:2014 en

Scheepsbouw en mariene technologie – Keramische onderlegstrip voor lassen in de maritieme industrie Prijs EUR 44.58 excl. BTW

NEN-EN-ISO 18217:2014 Ontw. en

Veiligheid van houtbewerkingsmachines – kantenverlijmingsmachines met voeding via een kettingaandrijving Commentaar voor: 2014-05-16 Prijs EUR 44.25 excl. BTW

NPR-ISO/TS 20646:2014 en

Ergonomische procedures voor de verbetering van plaatselijke spierbelasting tijdens het werk Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NPR-ISO/TS 20646:2014 (corr.2014) en

Ergonomische procedures voor de verbetering van plaatselijke spierbelasting tijdens het werk Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NEN-ISO 21308-5:2014 en

Wegvoertuigen – Uitwisseling van productgegevens tussen chassis- en carrosseriefabrikanten (BEP) – Deel 5: Codering van laadkranen Prijs EUR 144.44 excl. BTW

NEN-ISO 23714:2014 en

Celstof – Bepaling van de waterretentiewaarde Prijs EUR 51.71 excl. BTW

NEN-ISO 24409-2:2014 en

Scheepsbouw en maritieme techniek – Ontwerp, positie, en gebruik van veiligheidsignaleringen aan boord van schepen voor brandveiligheid, reddingsmiddelen en vluchtwegen – Deel 2: Catalogus Prijs EUR 212.20 excl. BTW

NEN-ISO 24409-3:2014 en

Scheepsbouw en maritieme techniek – Ontwerp, positie, en gebruik van veiligheidssignaleringen aan boord van schepen voor brandveiligheid, reddingsmiddelen en vluchtwegen – Deel 3: Praktijkrichtlijn Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 25178-605:2014 en

Geometrische productspecificaties (GPS) – Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte – Deel 605: Nominale kenmerken van contactloze instrumenten met punt autofocus sonde. Prijs EUR 114.13 excl. BTW

NEN-EN 2794-001:2014 en

Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A – Part 001: Technical specification Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 2794-004:2014 en

Aerospace series – Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 20 A to 50 A – Part 004: UNC thread terminals – Product standard Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-ISO 2795:2014 en

Glijlagers – Gesinterde lagerbussen – Afmetingen en toleranties Prijs EUR 58.85 excl. BTW

NEN-EN 3351:2012 en

Aerospace series – Titanium alloy Ti-4Al-4Mo-2Sn – Solution treated and aged – Forgings – De = 150 mm Prijs EUR 34.20 excl. BTW

NEN-EN 4500-004:2012 en

Aerospace series – Metallic materials – Rules for drafting and presentation of material standards – Part 004: Specific rules for titanium and titanium alloys Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-ISO 535:2014 en

Papier en karton – Bepaling van de waterabsorptie – Methode volgens Cobb Prijs EUR 51.71 excl. BTW

NEN-EN 643:2014 en

Papier en karton – Europese lijst van standaardsoorten oud papier en karton voor recycling Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN-ISO 8586:2014 en

Sensorische analyse – Algemene leidraad voor de selectie, training en monitoring van geselecteerde en deskundige beoordelaars Prijs EUR 108.78 excl. BTW

NEN-ISO 8856:2014 en

Wegvoertuigen – Elektrische prestatie van startmotoren – Beproevingsmethoden en algemene eisen Prijs EUR 65.98 excl. BTW

   

Kennis- & Informatiediensten

 

NEN-ISO/IEC 14443-4:2008/A4:2014 en

Identification cards – Contactless integrated circuit cards – Proximity cards – Part 4: Transmission protocol – Amendment 4: Frame with error correction Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14496-1:2010/A2:2014 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 1: Systems – Amendment 2: Support for raw audiovisual data Prijs EUR 39.23 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14496-12:2012/A2:2014 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 12: ISO base media file format – Amendment 2: Carriage of timed text and other visual overlays Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14496-16:2011/A2:2014 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 16: Animation Framework eXtension (AFX) – Amendment 2: Multi-resolution 3D mesh compression Prijs EUR 108.78 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 14496-26:2010/A3:2014 en

Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 26: Audio conformance – Amendment 3: Conformance for Low Delay AAC v2 profile Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 15408-1:2010 (Cor. 2014-01) en

Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security – Part 1: Introduction and general model Prijs EUR 164.06 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 15444-12:2012/A2:2014 en

Information technology – JPEG 2000 image coding system – Part 12: ISO base media file format – Amendment 2: Carriage of timed text and other visual overlays Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 15444-9:2005/A5:2014 en

Information technology – JPEG 2000 image coding system: Interactivity tools, APIs and protocols – Amendment 5: UDP transport and additional enhancements to JPIP Prijs EUR 14.27 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 18045:2011 (Cor. 2014-01) en

Information technology – Security techniques – Methodology for IT security evaluation Prijs EUR 212.20 excl. BTW

NEN-EN-ISO/IEC 19788-5:2014 en

Information technology – Learning, education and training – Metadata for learning resources – Part 5: Educational elements Prijs EUR 119.48 excl. BTW

NEN-ISO 22400-2:2014 en

Automation systems and integration – Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management – Part 2: Definitions and descriptions Prijs EUR 144.44 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 23005-1:2014 en

Information technology – Media context and control – Part 1: Architecture Prijs EUR 137.31 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 23005-7:2014 en

Information technology – Media context and control – Part 7: Conformance and reference software Prijs EUR 137.31 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 27000:2014 en

Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary Prijs EUR 114.13 excl. BTW

NEN-ISO/IEC 27034-1:2011/C1:2014 en

Information technology – Security techniques – Application security – Part 1: Overview and concepts Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NPR-ISO/IEC TR 38502:2014 en

Information technology – Governance of IT – Framework and model Prijs EUR 71.33 excl. BTW

NEN-EN 50117-4-2:2014 Ontw. en

Coaxial cables – Part 4-2: Sectional specification for CATV cables up to 6 GHz used in cabled distribution networks Commentaar voor: 2014-05-13 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 50288-10-2:2014 Ontw. en

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing – Deel 10-2: Groepsspecificatie voor afgeschermde kabels van 1 MHz tot 500 MHz – Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen Commentaar voor: 2014-04-16 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 50288-11-2:2014 Ontw. en

Meeraderige metaalkabels voor analoge en digitale communicatie en besturing – Deel 11-2: Sectie specificatie voor niet-afgeschermde kabels 1 MHz tot 500 MHz – Horizontale kabels en hoofdkabels voor gebouwen Commentaar voor: 2014-04-16 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 50491-6-1:2014 en

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 6-1: HBES installations – Installation and planning Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN 50700:2014 en

Information technology – Premises distribution access network (PDAN) cabling to support deployment of optical broadband networks Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NPR 5313:2014 nl

Computerruimten en datacenters Prijs EUR 225.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60793-2-50:2013/C1:2014 en

Optical fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specification for class B single-mode fibres Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-IEC 61196-9:2014 en

Coaxial communication cables – Part 9: Sectional specification for RF flexible cables Prijs EUR 53.50 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61754-15:2009/C1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces – Part 15: Type LSH connector family Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN-EN-IEC 61754-4:2013/C1:2014 en

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces – Part 4: Type SC connector family Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NPR-IEC/TR 62048:2014 en

Optical fibres – Reliability – Power law theory Prijs EUR 249.65 excl. BTW

NPR-IEC/TS 62153-4-1:2014 en

Metallic communication cable test methods – Part 4-1: Electromagnetic compatibility (EMC) – Introduction to electromagnetic screening measurements Prijs EUR 267.48 excl. BTW

NEN-EN-IEC 62287-1:2011/A1:2014 en

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) – Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques Prijs EUR 12.48 excl. BTW

   

Materialen & Bouwproducten

 

NEN-ISO 10282:2014 en

Steriele chirurgische handschoenen van rubber voor eenmalig gebruik – Specificatie Prijs EUR 65.98 excl. BTW

NEN-EN 1097-9:2014 en

Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen – Deel 9: Bepaling van de weerstand tegen slijtage door spijkerbanden – Skandinavische proef Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-ISO 11359-1:2014 en

Kunststoffen – Thermomechanische analyse (TMA) – Deel 1: Algemene principes Prijs EUR 44.58 excl. BTW

NEN-EN 12326-1:2014 2e Ontw. en

Producten van lei en andere natuursteen voor dakbedekkingen en buitenmuurbekledingen – Deel 1: Productspecificatie Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 35.30 excl. BTW

NEN-EN 12697-49:2014 en

Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt – Deel 49: Bepaling van wrijving na polijsten Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 13279-2:2014 en

Gipsbindmiddelen en gipsmortels – Deel 2: Beproevingsmethoden Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN 13523-15:2014 Ontw. en

Bandgelakte metalen – Beproevingsmethoden – Deel 15: Metamerie Commentaar voor: 2014-05-26 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NEN-EN 13523-23:2014 Ontw. en

Bandgelakte metalen – Beproevingsmethoden – Deel 23: Weerstand tegen vochtige atmosferen die zwaveldioxide bevatten Commentaar voor: 2013-05-09 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NPR-ISO/TR 14786:2014 en

Nanotechnologie – Overwegingen voor de ontwikkeling van chemische nomenclatuur voor geselecteerde nano-objecten Prijs EUR 124.83 excl. BTW

NEN-EN 15457:2014 Ontw. en

Verven en vernissen – Laboratoriummethode voor de beproeving van de werkzaamheid van conserveringsmiddelen voor deklagen tegen schimmels Commentaar voor: 2014-05-26 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 15458:2014 Ontw. en

Verven en vernissen – Laboratoriummethode voor de beproeving van de werkzaamheid van conserveringsmiddelen in een deklaag tegen algen Commentaar voor: 2014-05-26 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 15534-1:2014 en

Composieten gemaakt van op cellulose gebaseerde thermoplasten (doorgaans hout-polymeer composieten (WPC) genoemd of natuurlijke vezel composieten (NFC)) – Deel 1: Beproevingsmethoden voor karakterisering van materialen en producten Prijs EUR 85.10 excl. BTW

NEN-EN 15534-4:2014 en

Composieten gemaakt van op cellulose gebaseerde materialen en thermoplasten (doorgaans hout-polymeren (WPC) of natuurlijke vezel composieten (NFC) genoemd) – Deel 4: Specificaties voor lagen en tegelprofielen Prijs EUR 48.80 excl. BTW

NEN-EN-ISO 15791-1:2014 en

Kunststoffen – Ontwikkeling en gebruik van tussenliggende-schaalbrandproeven voor kunststof producten – Deel 1: Algemene leidraad Prijs op aanvraag

NEN-EN 16407-1:2014 en

Niet-destructief onderzoek – Radiografisch onderzoek van corrosie en afzettingen in buizen door röntgen- en gammastralen – Deel 1: Tangentieel radiografisch onderzoek Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 16407-2:2014 en

Niet-destructief onderzoek – Radiografisch onderzoek van corrosie en afzettingen in buizen door röntgen- en gammastralen – Deel 2: Dubbelwandig radiografische onderzoek Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 1754:2014 Ontw. en

Magnesium en magnesiumlegeringen – Aanduidingssystemen voor anodes, blokken en gietstukken – Materiaalnummers en materiaalsymbolen Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 197-2:2014 en

Cement – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-ISO 29221:2014 en

Kunststoffen – Bepaling van de barstweerstand bij oppervlaktedeformatie (Mode I) Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NEN-EN 326-2:2010/Ontw. A1:2014 en

Houtachtige plaatmaterialen – Monsterneming, wijze van zagen en inspectie – Deel 2: Testen van prototypen en productiecontrole in de fabriek Commentaar voor: 2014-05-16 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NEN 8005:2013 Ontw. nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit Commentaar voor: 2013-04-01 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

   

Milieu & Maatschappij

 

NEN-EN 13936:2014 en

Blootstelling op de werkplek – Procedures voor het meten van een chemische stof als mengsel van in de lucht verspreide deeltjes en damp – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NEN-EN 15910:2014 en

Waterkwaliteit – Richtlijn voor de schatting van de visdichtheid met mobiele hydro-akoestische methoden Prijs EUR 73.60 excl. BTW

NEN-EN-ISO 16387:2014 en

Bodemkwaliteit – Effecten van verontreinigingen op Enchytraeidae (Enchytraeus sp. potwormen) – Bepaling van de effecten op de voortplanting Prijs EUR 96.29 excl. BTW

NEN-ISO 3925:2014 en

Open radioactieve stoffen – Identificatie en certificatie Prijs EUR 39.23 excl. BTW

NEN-ISO/ASTM 51539:2014 en

Richtlijn voor het gebruiken van stalingsgevoelige indicatoren Prijs EUR 39.23 excl. BTW

NEN 5720:2009/A1:2014 Ontw. nl

Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie Commentaar voor: 2014-05-01 Prijs EUR 15.90 excl. BTW

NEN 7778:2003/C1:2014 nl

Milieu – Gelijkwaardigheid van meetmethoden Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 7778+C1:2014 nl

Milieu – Gelijkwaardigheid van meetmethoden Prijs EUR 31.50 excl. BTW

NTA 8379:2014 en

Water – Richtlijnen voor identificatie van doelstoffen door gas- en vloeistofchromatografie en massaspectrometrie Prijs EUR 40.60 excl. BTW

   

Zorg & Welzijn

 

NPR-CEN/TR 14060:2014 Ontw. en

Herleidbaarheid van medische hulpmiddelen door middel van unique device identification (UDI) Commentaar voor: 2014-01-23 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN 16224:2012+A1:2014 en

Gezondheidszorg door chiropractoren Prijs EUR 60.70 excl. BTW

NPR-ISO/TS 16840-11:2014 en

Rolstoelzittingen – Deel 11: Bepaling van de transpiratie dissipatie kenmerken van zitkussens bedoelt voor het beheersen van weefselintegriteit Prijs EUR 44.58 excl. BTW

NEN-ISO 16840-3:2014 en

Rolstoelzittingen – Deel 3: Bepaling van de statische, schok en herhalende ladingsterkte voor lichaamsondersteunende hulpmiddelen Prijs EUR 114.13 excl. BTW

NEN-ISO 25841:2014 en

Vrouwencondooms – Eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 130.18 excl. BTW

NEN-EN 556-2:2014 Ontw. en

Sterilization of medical devices – Requirements for medical devices to be designated ''STERILE'' – Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices Commentaar voor: 2014-05-09 Prijs EUR 23.30 excl. BTW

NEN-EN-IEC 60601-1-11:2010/C1:2014 en

Medische electrische apparatuur – Deel 1-11: Algemene voorwaarden eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties – Secundaire Norm: Eisen voor medische electrische apparatuur en medische electrische systemen die gebruikt worden voor de medische verzorging in de thuissituatie Prijs EUR 0.00 excl. BTW

NEN 7521:2014 Ontw. nl

Medische informatica – Toegang tot patiëntgegevens – Grondslagen voor uitwisseling Commentaar voor: 2014-04-15 Prijs EUR 35.30 excl. BTW

NEN-EN-ISO 8637:2014 en

Hartimplantaten en kunstmatige organen – Hemodialysetoestellen, hemodiafilters, hemofilters en hemoconcentratoren Prijs EUR 87.38 excl. BTW

NEN-EN-ISO 8638:2014 en

Hartimplantaten en kunstmatige organen – Buiten het lichaam gelegen bloedcircuit voor hemodialysetoestellen,hemodiafilters, hemofilters Prijs EUR 71.33 excl. BTW

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl