Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2014, 38071Overige mededelingen aan het wegverkeer
Hollands Kroon - aanleg Zandvaart 103 a - Breezand
Logo Hollands Kroon
Het college van Burgemeester en Wethouders verlenen toestemming voor de aanleg van een inrit, van tien meter, op het perceel met nummer 5018, Zandvaart 103 A in Breezand.
 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken met ingang van de dag na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift bij mij indienen. Ook bestaat, indien onverwijlde spoed dat vereist, de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met afdeling Apv/Bijzondere wetten.
 
Anna Paulowna, 29 december 2014
Gert-Jan Brink

afdelingsmanager Dienstverlening