Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2014, 38064Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Vereffenaar nalatenschap Leonardus Jacobus Magdalena Bonnema

Bij beschikking d.d. 16 december 2014 heeft de Rechtbank te Limburg de heer meester E.J. Kosters, werkzaam ten kantore van Krans Helmig Stuijt Notarissen en Advocatuur te 2012 EM Haarlem, Van Eedenstraat 20, benoemd tot vereffenaar in de nalatenschap van de heer Leonardus Jacobus Magdalena Bonnema, geboren te Bocholtz op zeven januari negentienhonderd drieënzeventig, overleden te Simpelveld op zes november tweeduizend dertien, laatstelijk gewoond hebbende te 6351 EB Bocholtz, gemeente Simpelveld, Bongerdplein 40.

Eventuele schuldeisers in deze nalatenschap worden bij dezen opgeroepen hun vorderingen schriftelijk, uiterlijk 1 maart 2015, in te dienen bij de vereffenaar.