Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2014, 38063Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Benoeming vereffenaar nalatenschap Gijsbertha Schoor

In de nalatenschap van mevrouw Gijsbertha Schoor, laatst gewoond hebbende te 2726 RR Zoetermeer, Bergmanstrook 45, geboren te 's-Gravenhage op 9 oktober 1922 en overleden te Zoetermeer op 26 mei 2013, is mr. Maria Annika Dalmijn-Verkooijen, toegevoegd notaris, verbonden aan Huijbregts Notarissen & Adviseurs te 's-Hertogenbosch, tot vereffenaar benoemd, zulks blijkens beschikking van de Rechtbank Den Haag, d.d. 18 december 2014. De vereffenaar roept conform artikel 4:214 lid 1 BW de schuldeisers openlijk op om hun vorderingen in te dienen vóór 1 maart 2015 bij de vereffenaar, p/a Huijbregts Notarissen & Adviseurs, Postbus 1272, 5200 BH 's-Hertogenbosch.