Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2014, 37938Ruimtelijke plannen

Logo Alphen aan den Rijn
Plaatsing en verwijdering gehandicaptenparkeerplaatsen, Alphen aan den Rijn

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het plaatsen en verwijderen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Er wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats verwijderd met de verwijdering van de bijbehorende borden op de:

  • Akkerwinde 101 te Alphen aan den Rijn: besluit d.d. 8 december 2014

  • Cederstraat 157 te Alphen aan den Rijn: besluit d.d. 8 december 2014

Er worden individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd met de bijbehorende borden op de:

  • Ruisdaelstraat nabij nummer 88 te Alphen aan den Rijn: besluit d.d. 8 december 2014.

  • Uranusstraat nabij nummer 562 te Alphen aan den Rijn: besluit d.d. 8 december 2014.

  • Anna van Burenlaan nabij nummer 413 te Alphen aan den Rijn: besluit d.d. 8 december 2014.

  • Boterbloemweg nabij nummer 163 te Alphen aan den Rijn: besluit d.d. 8 december 2014.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn. Tevens ligt dit besluit ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis.