Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenStaatscourant 2014, 37905Overige mededelingen aan het wegverkeer
Bekendmaking onttrekken aan openbaarheid gedeelte Klepperheide te Druten
Logo Druten
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten heeft op 19 december 2014 besloten tot het onttrekken van een gedeelte van de Klepperheide aan de openbaarheid. Het onttrekken aan de openbaarheid wordt gedaan om onbevoegden te kunnen weren, de jongerenoverlast te beperken en handhavend op te kunnen (laten) treden.
Het besluit met betrekking tot het onttrekken van een gedeelte van de Klepperheide aan de openbaarheid treedt conform het bepaalde in artikel 142 Gemeentewet in werking op de dag na de datum van deze bekendmaking.
Met ingang van heden ligt het besluit voor een ieder ter inzage gedurende zes weken in het gemeentehuis van Druten. Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de bezwaarschriftbijsluiter.
Desgewenst kan een kopie van het bovengenoemde besluit tegen betaling van de verschuldigde leges worden verkregen