Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2014, 37829Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Benoeming vereffenaar nalatenschap Dominik Bylda

Bij beschikking van de Rechtbank te Limburg de dato 10 december 2014 is in de nalatenschap van de heer Dominik Bylda, overleden te Uden op 28 april 2014, geboren te Duisburg (Duitsland) op 2 februari 1979, laatst wonende te 6093 AR Heythuysen (gemeente Leudal), Vinkenstraat 48, tot vereffenaar benoemd: mr. Astrid Carla Maria Fokkema-Schute, notaris te Rotterdam, kantoorhoudende te 3022 CD Rotterdam, Heemraadssingel 131, telefoon 010-4762688, e-mailadres fokkema@fokkemalinssen.nl.

Schuldeisers kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze advertentie hun vordering indienen bij vereffenaar.