Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2014, 37723Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groeperingen, centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Groningen heeft in zijn vergadering van 18 december 2014 op grond van artikel G 2 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register op verzoek van de desbetreffende groeperingen de volgende aanduidingen in te schrijven:

  • 5. Red het Noorden

  • 6. Groninger Belang

  • 7. Vrij Mandaat

  • 8. Groningen Centraal!

  • 9. StemNL

  • 10. Verenigde Communistische Partij

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen deze beschikking beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Groningen, 18 december 2014

R.L. (Ruud) Vreeman, voorzitter centraal stembureau