Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 37690Overig

Aanpassing begrenzing voorlopige uitbreiding Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder, Ministerie van Economische Zaken

De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt, ter voldoening aan artikel 14 van de Natuurbeschermingswet 1998, bekend dat zij het besluit tot voorlopige uitbreiding van Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder (Stcrt. 2 juli 2014, nr. 18724) heeft aangepast.

Tegen het besluit tot voorlopige uitbreiding van Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder zijn enkele bezwaarschriften ingediend. Naar aanleiding hiervan is de begrenzing van de voorlopige uitbreiding van het Natura 2000-gebied aangepast. De aanpassing betreft de toekomstige zeewerende dijk. Deze is buiten de begrenzing gebracht, omdat deze geen essentiële rol vervult in het behoud van de natuurlijke kenmerken van het bestaande Natura 2000-gebied.

Waar kunt u het aangepaste besluit vinden?

Het aangepaste besluit kunt u digitaal raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000; ‘Stand van zaken Aanwijzingsbesluiten’.