Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 37687Overig

Melding voorgenomen concentratie Stichting Woonzorg Nederland en Stichting Habion/Stichting Habion Vastgoed Zorgsector, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: 14.1366.22

  • 1. Op 16 december 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Stichting Woonzorg Nederland, Stichting Habion en Stichting Habion Vastgoed Zorgsector voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet.

  • 2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen gericht op de verhuur van verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen. Daarnaast zijn zij alle drie actief op de markt voor de verhuur van zelfstandige woningen; Stichting Woonzorg Nederland en Stichting Habion voor zelfstandige woningen zowel onder als boven de huurliberalisatiegrens, Stichting Habion Vastgoed Zorgsector alleen voor zelfstandige woningen onder de huurliberalisatiegrens. Stichting Habion beschikt tevens over twee zorghotels.

  • 3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan ACM. Opmerkingen dienen uiterlijk zeven dagen na publicatie van deze mededeling in de Staatscourant op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

Autoriteit Consument en Markt

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

telefoon: (070) 722 2000

telefax: (070) 722 2355

Autoriteit Consument en Markt, namens deze B.L.K. Vroomen, Teammanager Directie Mededinging