Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2014, 37678Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2014, nr. 592332, houdende ontslagverlening aan de leden van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Overwegende dat de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd met ingang van 1 januari 2015 ophoudt te bestaan;

Besluiten:

Artikel 1

Als lid van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd met ingang van 1 januari 2015, onder dankzegging voor de bewezen diensten, ontslag te verlenen aan:

  • a. mr. Leonard Kemp Geluk te Rotterdam, tevens voorzitter;

  • b. prof. dr. Nico Willem Slot te Amsterdam;

  • c. prof. dr. Thomas Albert van Yperen te Culemborg;

  • d. mevrouw A.H.H. Stevens-Ruiters.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ontslagverlening leden Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn