Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van State, afdeling bestuursrechtspraakStaatscourant 2014, 37546Overig

Uitnodiging zitting inzake 201406468-1-A3, Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak

Betreft: de heer Bourhan Houmed Bourhan

Zaaknummer: 201406468/1/A3

Onderwerp: Bourhan/burgemeester van Rheden; tijdelijk huisverbod

Behandelend ambtenaar: A.R. Richard (tel. nr. 070-4264625)

Op 4 augustus 2014 heeft mr. T.W. Phea, advocaat te Arnhem, namens de heer Bourhan Houmed Bourhan, destijds wonend aan de President Kennedylaan 361 te Velp, gemeente Rheden, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 25 juni 2014 in zaken nrs. C/05/266137/FA RK 14-2172 en C/05/266120/FA RK 14-2166. Het geding betreft het opleggen van een tijdelijk huisverbod.

Aangezien mr. Phea zich inmiddels heeft teruggetrokken als gemachtige van Bourhan, zou de Afdeling haar correspondentie over de zaak thans moeten richten tot Bourhan in persoon. Het adres van Bourhan is evenwel niet bekend bij de Afdeling en kan door haar ook niet worden achterhaald. In verband daarmee wordt Bourhan verzocht zijn adres onder vermelding van bovenvermeld zaaknummer door te geven aan de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA Den Haag.

Verder wordt er langs deze weg op gewezen dat het geding zal worden behandeld op een zitting van unit A3 van de Afdeling.

Datum: 29 januari 2015

Tijd: 11.00 uur

Plaats: Kneuterdijk 22 te Den Haag.

Bourhan wordt uitgenodigd voor de zitting. Hij is niet verplicht te verschijnen. Voor informatie met betrekking tot het verloop van de zitting kan via bovenstaand telefoonnummer contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar.