Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2014, 37455Overige mededelingen aan het wegverkeer
Hollands Kroon - aanleg inrit ketenterrein - Zijdewind
Logo Hollands Kroon
Het college van Burgemeester en Wethouders verlenen toestemming voor de aanleg van een inrit, van 20 bij 10 meter, ten behoeve van de ontsluiting van het ketenterrein in Zijdewind, gelegen tussen de N241 en de Havenstraat ter hoogte van huisnummer 121. De uitrit op de N241 wordt gebruikt voor incidenteel vrachtverkeer naar het ketenterrein. Doel hiervan is de Havenstraat te ontzien van vrachtverkeer. Het ketenterrein is ten behoeve van de realisatie van het project “herinrichting N241” welke wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland.
 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken met ingang van de dag na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift bij mij indienen. Ook bestaat, indien onverwijlde spoed dat vereist, de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met afdeling Apv/Bijzondere wetten.
 
Anna Paulowna, 18 december 2014
Gert-Jan Brink

afdelingsmanager Dienstverlening