Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 37305Overig

Besluit Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) inzake melding voorgenomen concentratie Infestos en Alfen

Zaaknummer: 14.1299.22

In Staatscourant 35353 van 8 december 2014 is mededeling gedaan van de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Infestos Capital I B.V., onderdeel van Infestos Nederland B.V., (hierna: Infestos) voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Alfen B.V. en de V.O.F. waarin zij participeert. (hierna: Alfen).

Op 16 december 2014 heeft ACM besloten dat voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist. Dit besluit ACM/DM/2014/207181 is aan de meldende partijen op 16 december 2014 bekendgemaakt.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.

ACM, namens deze A.M. Andeweg, Teammanager Directie Mededinging