Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oost GelreStaatscourant 2014, 36592Ruimtelijke plannen

Logo Oost Gelre
Voorbereidingsbesluit voor de omgeving Dijkstraat Lichtenvoorde, Oost Gelre

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft op 16 december 2014 een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening genomen voor de percelen Dijkstraat 10 t/m 18a (even nrs.), Koemstraat 3 t/m 9 (oneven nrs.) en de openbare parkeerplaats aan de Koemstraat te Lichtenvoorde.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 19 december 2014 en ligt met de bijbehorende kaart en overige stukken met ingang van 19 december 2014 ter inzage. Het besluit met bijbehorende stukken kan door een ieder worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u de stukken, inclusief deze publicatie, digitaal raadplegen via de gemeentelijke website (www.oostgelre.nl) of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Het is niet mogelijk om tegen dit voorbereidingsbesluit bezwaar of beroep in te stellen.