Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2014, 35465Ruimtelijke plannen
Ontwerp bestemmingsplan Stiens - Brêgeleane (2 woningen)
Logo Leeuwarderadeel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel maken bekend dat vanaf 10 december 2014 tot en met 27 januari 2015, het ontwerp bestemmingsplan Stiens - Brêgeleane (2 woningen) ter inzage ligt.
 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van woningbouw op een invullocatie.
U kunt het plan inzien (tijdens openingstijden) in het gemeentehuis te Stiens.
Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website:
 
Gedurende het ter inzagetermijn kan een ieder een schriftelijke en/of mondelinge zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 24, 9050 AA te Stiens. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Tel. 058-2576666.