Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2014, 35312Ruimtelijke plannen

Logo Neder-Betuwe
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Kesteren, Reparatieplan Hoge Dijkseweg’, Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 11 december 2014 tot en met 21 januari 2015 bij de bouwbalie van de afdeling Fysieke Pijler (Vergunningverlening en Handhaving) in het gemeentehuis, burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van bestemmingsplan ‘Buitengebied Kesteren, Reparatieplan Hoge Dijkseweg’. Dit ontwerpbestemmingsplan is voorbereid naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State d.d. 7-8-2013 omtrent het bestemmingsplan Buitengebied Kesteren. Het betreft het terrein aan de Hoge Dijkseweg 40 te Kesteren (camping Lede en Oudewaard), waar de regeling is aangepast m.b.t. de maatvoering van chalets.

Het ontwerp bestemmingsplan is ook raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpKEbgreparatie-ont1, en op de gemeentelijke website www.nederbetuwe.nl onder Ik wil… --> naar Bekendmakingen (RBC)--> week 50 (10 december 2014) -> Ruimtelijke ordening.

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen over dit ontwerpbestemmingsplan kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde termijn worden kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 20, 4043 ZG Opheusden.

Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor telefonisch een afspraak te maken, via het telefoonnummer 14 0488.

Opheusden, december 2014.

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,