Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2014, 34815Verkeersbesluiten
Intrekking verkeersbesluit “tijdelijk afsluiten Vlietdijk voor al het verkeer uitgezonderd hulpdiensten”
Logo 's-Hertogenbosch
D e Gemeente s-Hertogenbosch heeft besloten om het verkeersbesluit “tijdelijk afsluiten Vlietdijk voor al het verkeer uitgezonderd hulpdiensten”, van 21 augustus 2012, in te trekken . O p basis van het burgerinitiatief “Vllietdijk definitief open”, heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch op 9 september 2014 besloten om af te zien van het tijdelijk afsluiten Vlietdijk voor al het ve rkeer uitgezonderd hulpdiensten.
Tervisielegging verkeersbesluit
Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 1 december tot en met maandag 12 januari 2015 ter inzage in het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en ondertekende bezwaarschriften richten aan het college, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch
Voor meer informatie over het intrekken van het verkeersbesluit belt u met mevrouw K. van der Lans van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer tel. 06-55 27 63 73 of mail naar openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl