Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2014, 34271Ruimtelijke plannen

Logo Alphen aan den Rijn
Bestemmingsplan Torenpad Oost 2013 in werking en onherroepelijk, Alphen aan den Rijn

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maakt bekend, dat het bestemmingsplan Torenpad Oost 2013, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2014, in werking is getreden én onherroepelijk is geworden met ingang van 20 november.

Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingediend. Het bestemmingsplan treedt daarom in werking op 20 november 2014, de dag na de dag waarop de beroepstermijn is afgelopen. Aanvragen om een omgevingsvergunning worden met ingang van 20 november 2014 aan het nieuwe bestemmingsplan getoetst. Tegen de onherroepelijkheid van het nieuwe bestemmingsplan is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Het bestemmingsplan en haar grenzen

In 2011 is het bestemmingsplan Torenpad Oost vastgesteld ten behoeve van woningbouw op een voormalig kwekerijperceel. Inmiddels is op basis van dit plan gestart met de bouw van 16 woningen. Mede door flink gewijzigde marktomstandigheden is voor de rest van het plangebied het stedenbouwkundig plan gewijzigd. Om het nieuwe plan mogelijk te maken, is een herziening van het eerdere bestemmingsplan nodig.

Het plangebied is gelegen tussen het Torenpad en de Babsloot. Het ligt tegenover het huidige gemeentehuis in Boskoop en heeft ook betrekking op de locatie waar nu het gemeentekantoor (Babsloot 2) staat. Voor de precieze grenzen wordt verwezen naar de verbeelding van het bestemmingsplan.

Waar kunt u het plan inzien?

Iedereen kan het bestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien bij de vergunningenbalie in het gemeentehuis.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer voor dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0484.BPL13053HBD

2 december 2014

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,