Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2014, 34128Verkeersbesluiten
Besluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn betreffende het toekennen en verwijderen van diverse individuele gehandicaptenparkeerplaatsen in de periode mei t/m augustus 2014 ingevolge de Wegenverkeerswet 1994.
Logo Alphen aan den Rijn
Aanvragers hebben schriftelijk een individuele gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd in de nabijheid van hun woning. De aanvragen zijn getoetst aan het door het college op 14 januari 2014 vastgestelde beleid gehandicaptenparkeerplaatsen (2013/50687).
De aanvragers voldoen aan de vastgestelde criteria. Zij hebben allen een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of een combinatiekaart, een geldig rijbewijs, kunnen niet op eigen terrein parkeren en de parkeerdruk is zodanig dat niet te allen tijde binnen een redelijke loopafstand een parkeerplaats kan worden gevonden.
De inrichting en afmeting van de hieronder genoemde straten vormen geen beletsel voor de toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de hieronder genoemde woningen. Hiermee voldoen de aanvragers aan de criteria en komen derhalve in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats.
Gebruikers van diverse individuele gehandicaptenparkeerplaatsen hebben gevraagd om verwijdering van de parkeerplaats, omdat deze niet meer gebruikt wordt in verband met verhuizing, niet meer mogen rijden of overlijden. Aangezien deze individuele gehandicaptenparkeerplaatsen niet meer worden gebruikt, worden de borden verwijderd.
Er heeft conform artikel 24 van het BABW overleg plaatsgevonden met de door de korpschef van het regionale politiekorps Den Haag daartoe gemachtigde verkeersadviseur. Deze stemt in met dit besluit.
BESLUIT
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
 • op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994;
 • gelet op voorgaande overwegingen en tevens gelet op het bepaalde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer juncto artikel 2, leden 1 en 2 van de Wegenverkeerswet 1994;
 • daartoe op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 gemachtigd.
Besluiten tot:
Het plaatsen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats en derhalve het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) met kentekenonderbord ter hoogte van:
 • Pegagusstraat 210 te Alphen aan den Rijn;
 • Brabantstraat 310 te Alphen aan den Rijn;
 • Klaverhof 110 te Alphen aan den Rijn;
 • Herenhof 97 te Alphen aan den Rijn;
 • Kwartelstraat 106 te Alphen aan den Rijn;
 • Van Brakelstraat 22 te Alphen aan den Rijn;
 • Valeriusplein 306 te Alphen aan den Rijn;
 • Voorofscheweg 84 te Boskoop;
 • Kruiskruid 36 te Boskoop;
 • Kerkvaartsweg 6 te Aarlanderveen;
 • Pieter Floriszstraat 29 te Alphen aan den Rijn;
 • Uranusstraat 94 te Alphen aan den Rijn;
 • Cederstraat 173 te Alphen aan den Rijn;
 • Zijde 182, ter hoogte van nummer 176 te Boskoop;
 • Hooftstraat 217 te Alphen aan den Rijn;
 • Bloemhoftstraat 4 te Alphen aan den Rijn;
 • Klaverhof 6 te Alphen aan den Rijn;
 • Hoogewaard 122 te Koudekerk aan den Rijn;
 • Ouvertureweg 95 te Alphen aan den Rijn;
 • Uranusstraat 524 te Alphen aan den Rijn;
En het verwijderen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats en derhalve het verwijderen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) met kentekenonderbord ter hoogte van:
 • Potgieterlaan 13 te Hazerswoude Dorp;
 • Karel Doormanstraat 40 te Alphen aan den Rijn;
 • Geerestein 84 te Alphen aan den Rijn;
 • Herculesstraat 18 te Alphen aan den Rijn;
 • Jacob Reviusstraat 47 te Hazerswoude-Rijndijk;
 • Bloemhofstraat 5 te Alphen aan den Rijn;
 • Saffierstraat 185 te Alphen aan den Rijn;
 • Koningsmantel 20 te Alphen aan den Rijn;
 • Sperwerhorst 9 te Boskoop;
 • Herculesstraat 18 te Alphen aan den Rijn;
 • Kastanjelaan 31 te Alphen aan den Rijn;
 • Mozartlaan 65 te Hazerswoude-Rijndijk;
 • Klaverhof 8 te Alphen aan den Rijn;
 • Witte de Withstraat 64 te Alphen aan den Rijn;
 • Louise de Colignystraat 3 te Alphen aan den Rijn.
Alphen aan den Rijn, 19 november 2014
Namens deze,
R.de Jong unitleider
Teamleider Beleid & Regie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte
Dit besluit zal zowel aan de aanvrager als door publicatie in de Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl, en het Witte Weekblad bekend worden gemaakt. Tevens zal dit besluit ter inzage worden gelegd bij de Informatiebalie in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Hiertoe kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.