Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelfzijlStaatscourant 2014, 33988Ruimtelijke plannen
Onherroepelijk bestemmingsplan ’Delfzijl-Wettersteinstraat 2-4'
Logo Delfzijl
De gemeenteraad heeft op 11 september 2014 het bestemmingsplan ‘Delfzijl - Wettersteinstraat 2-4 vastgesteld. Het bestemmingsplan is met ingang van 6 november 2014 onherroepelijk.
Het bestemmingsplan ‘Delfzijl - Wettersteinstraat 2-4’ is de reparatie van het door de Raad van State vernietigde gedeelte van het bestemmingsplan ‘Delfzijl - Kern West’. Het plangebied wordt begrensd door de Rijksweg en de Wettersteinstraat te Delfzijl. Het betreft het perceel van de voormalige verffabriek ‘DEVEFA’ waarvan een gedeelte door de Raad van State is vernietigd. Het bouwvlak is naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State vergroot waarbij rekening is gehouden met de rechten uit het tot dusver voor dit deel geldende bestemmingsplan ‘Oud West’.
Ter inzage
Het plan is vanaf vandaag in te zien via www.delfzijl.nl, ‘Bestuur & Beleid’, ‘Ruimtelijke plannen’ (onder Beleid), ‘Bestemmingsplannen en beheersverordeningen’. Ook is het plan in te zien in het gemeentehuis bij afdeling Ontwikkeling, waar u zich kunt melden bij de receptie van het Klant Contact Centrum. De digitale versie van het bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.