Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MolenwaardStaatscourant 2014, 33785Ruimtelijke plannen

Logo Molenwaard
Voorbereiding bestemmingsplan 'Hoge Boezem' te Nieuw-Lekkerland, Molenwaard

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt hierbij bekendgemaakt dat voor de locatie ‘park ‘Hoge Boezem’ een bestemmingsplan wordt voorbereid. Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.gemeentemolenwaard.nl.