Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2014, 32385Ruimtelijke plannen

Logo Bergen (NH)
Ontwerpstructuurvisie Camperduin, Bergen (NH)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen NH, maken bekend dat met ingang van donderdag 12 november 2014 voor een periode van vier weken het ontwerp van de structuurvisie Camperduin ter inzage ligt.

U kunt het ontwerp van de structuurvisie Camperduin tijdens de openingsuren inzien op het gemeentehuis. Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar. Daarnaast is het ontwerp in te zien via de website www.bergen-nh.nl en de www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het gebied van de visie omvat globaal het gebied van Hargen aan Zee en Camperduin (aan zee). De visie geeft een beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van het strand en het buurtschap als gevolg van de ontwikkelingen rond de kustversterking.

Gedurende bovengemelde termijn kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van Bergen. Postbus 175, 1860 AD Bergen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt via het algemene telefoonummer (072-8880000) een afspraak maken met de heer E. de Waard.

Bergen, 12 november 2014

Burgemeester en wethouders van Bergen NH